یک مخلوط اکسید کننده قدرتمند، آب اکسیژنه می تواند یک طریق عالی به جهت تصفیه آب عالی باشد که حاوی باکتری های آهن، اهن و یا این که گوگرد است. تخریب : اصلی اکسیداسیون سولفید به گوگرد عنصری یا این که یون سولفات. دارای اسپری و آب اکسیژنه به طور تمام میوه ها و سبزیجات را بشویید.این کار به شما امداد می نماید تا باکتری ها و میکروب ها مضر را بکشند که ممکن می باشد در پوست میوه باشند.برای طولانی تر نمودن طراوت میوه ها و سبزیجات خود، سینک را کلیدی آب سرد لبریز نمایید و یک چهارم فنجان هیدروژن پراکسید اضافه نمایید بیست دقیقه تر و آن‌گاه شست و شو آب اکسیژنه ضرر کنید. آیا پراکسید هیدروژن سفید کننده است ؟ هیدروژن لبریز اکسید، یک ضد عفونی کننده قدرتمند میباشد. نتایج حاصل از مطالعات شکل گرفته در سال ۲۰۱۱ حاکی از آن میباشد که خیساندن مسواک در محلول ۳ ٪ پراکسید هیدروژن یا دهانشویه ضد عفونی کننده منجر از در میان رفتن ۱۰۰٪ میکروب ها می شود. سپید کننده یک ضد عفونی کننده اقتصادی و همگی جانبه هست ، البته برای به کارگیری مفید به رسیدگی و رقت دقیق احتیاج دارد. چون ویژگی رنگ زدایی حاذق دارد و رنگ لباس ها و بافت آنان را از میان می برد. ولی آب اکسیژنه خطراتی نیز دارد که از پاراگراف آنها میتوان به تاثیرات بحرانی بالقوه روی تندستی اشاره کرد به تیتر نمونه در رخ تماس پوستی و چشمی حساسیتزا و هم در رخ استنشاق، محرک شش است. آب اکسیژنه حداکثر ۵% به جهت شستشو و ضوعفونی جراحات سطحی کاربرد دارد. حساس رتبه خلوص۳۰% الی ۷۰% کاربرد دارد و علت این گستردگی کاربرد به خاصیت ویژه و غلظتهای مختلف این ماده مربوط است. دومی کاربرد عمده صنعتی این ترکیب تولید پرکربنات سدیم و سولفات سدیم میباشد که به تیتر سفید کننده های ملایم در مواد شوینده لباس استعمال می شود. آب اکسیژنه یا این که هیدروژن پراکسید یک ضدعفونی کننده خفیف میباشد که می توان از آن به جهت پوست، دهان و دندان ها استفاده کرد تا از عفونت پرهیز شود. آنزیم هایی که از پراکسید هیدروژن استعمال می کنند و یا آنرا تجزیه می کنند به عنوان پراکسیداز طبقه بندی می شوند. هیدروژن پراکسید اهمیت توجه به نیازهای متفاوت در صنعت های متعدد در گونه های پایین طبقه بندی می شود. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم آب اکسیژنه ضرر بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر