می بایست دقت داشت کسانی که تفنگ اخذ کردهاند چنانچه قبل از رایگیری از تفنگ خویش به کارگیری نکنند دیگر توانمند به استفاده از آن نمی باشند و تفنگشان خواهد سوخت؛ حتی درصورتیکه آن تفنگ، تنها تفنگ جنگی موجود در بازی بوده باشد! به بیانی دیگر پاسبان به جهت خنثی کردن عملکرد گروگانگیر یا بایستی نقشی که گروگانگیر به گروگان گرفتهاست را انتخاب نماید یا مستقیماً به سراغ خویش گروگانگیر برود گروگانگیر توانائیش را در آن شب از دست می دهد. اما توجه به همین نکته هم باید داشته باشید که در این زمان ها مافیا هم می توانند اهمیت سخن های خود به جهت گمراه کردن افکار عمومی استعمال کنند. بایستی اعتنا داشت که چه گفتمان اهمیت موفقیت انجام شود چه به باخت بیانجامد، تیم مافیا دارای به کارگیری از نقش مصاحبه کننده صرفا و فقط یک توشه توانمند به انجام گفتمان خواهند بود. نکته قابل اعتنا اینجاست که اولا گروگانگیر در بازی اگر شخصیت های نقش با را گروگان بگیرد آن شخصیت ها نمی تواند نقش خود را تا وقتی که گروگان میباشند ایفا نمایند و آن گاه این‌که چنانچه گروگانگیر دربان را گروگان بگیرد، خودش نمی تواند که نقشش را ایفا کند و در شب گاد به او علامت استاپ را نشان می دهد که یعنی بوسیله دربان محافظت می شود و نمی تواند کسی را گروگان بگیرد. نکته اینجاست که کسی که گزینش شده در صورتی که نقش حیاتی در شهروندی داشته باشد معامله رخ کرفته موفقیت آمیز وجود ندارد و شخص گزینه نظز وارد مجموعه مافیا نمی شود. در همین صورت صرفا راه ماندن او در بازی اینست که دکتر او را نجات دهد. گفتمان تنها زمانی غالب خواهد بود که رای زنی کننده یک شهروند بی آلایش یا زره پوشی که هنوز زره خویش را از دست نداده هست را انتخاب کند. براین اساس دو حالت پیش می آید: گزینش درست انجام شود: چنانچه گزینش او درست بود، یعنی شهروند ساده یا زره پوشی را که هنوز زره خویش را دارااست تعیین کند، آن فرد از آن لحظه وارد تیم مافیا خواهد شد و راوی اصلی لمس کردن دست فرد گفتمان شده به او می فهماند که از شب های آنگاه باید اصلی مجموعه مافیا از خواب بیدار بازی مافیا چه نقش هایی دارد شود. در هر نوبت، هدف، تاثیرگذاری بر شاهزاده (وجلوگیری از پیغام های حریفان) خواهد بود، و در همین فرایند شما میتوانید حدس بزنید که رقبای شما حساس چه کارت هایی هستند. کسانی که با رای گیری اعضاوجوارح در روز کشته می شوند کارت حرکت اخیر را دارند. نکته سوم : بمبر در جای خودش هم می تواند بترکد که یک نفر بالا و تحت کشته میشوند. درصورتیکه رویین بدن را انتخاب نماید آن شب رویین بدن به وسیله مافیا کشته میشود. در شبی که مجموعه مافیا تصمیم به مذاکره می گیرند، رای زنی کننده شخص گزینه لحاظ خود را اصلی دست به راوی نشان می دهد. پاسبان به عنوان زره پوش: دربان به نوعی زرهپوش شهر نیز محسوب می شود اما زره او در ارتفاع شب و در علیه تیر مافیا کارکردی ندارد؛ بنابراین اگر در طول شب مورد اصابت تیر مافیا قرار گرفت در صورتی که پزشک نتواند او را نجات دهد از بازی خارج می شود. به‌این تفسیر که در صورتی که در شب گزینه هدف قرار گیرد، توشه نخستین نمی میرد و زره او برداشته می شود، ولی بار دوم از بازی خارج می شود. البته دربارهی اینکه چقدر این کار درسته یا غلطه، قانونیه یا این که غیرقانونی، نظرهای متمایز وجود داره. پس از اینکه بازی مافیا به همگی کلاسهای درسی در روسیه کشیده شد، بعضا از خانوادهها نگران تأثیرات همین بازی بر روی فرزندانشان بودند؛ اما دیویدوف خود به عنوان والدی که 25 سال از عمرش را در رویه مطالعه روانشناسی بچه گذرانده، معتقد بود که بازی مافیا به بچهها یاد میدهد که حق را از غلط تشخیص بدهند. بایستی شرایطی رو آماده نمایید که افراد بتونن فارغ از اینکه در معرض چشم شدن برگ یا این که نقششون قرار بگیرن، نقش خودشون رو متوجه بشن. یک عدد از ترفندهای تفنگدار در در مقابل رو شدن نقشش به جهت مافیا، همین میباشد که یک تفنگ مشقی به خودش بدهد. یک سری شهروند که در حالت فعلی قابلیت مشکوک شدن بقیه بازیکنان و قابلیت سرزنش نمودن را دارا‌هستند را انتخاب کنید و تلاش نمایید آن ها را به دفاع بیش از حد از خودشان ترغیب کنید. اگر بیش از یک نفر تبهکار باشند، بقیه اعضای درون بازی به شکل مخفیانه لحاظ خود را در خصوص خروج بازیکنان داخل دفاعیه اعلام خواهند کرد. چنانچه نگهبان بتواند نقشی که گروگانگیر اعلام کردهاست را نگهبانی کند، آن نقش به گروگان گرفته نمی شود. نگهبان: در همین سناریو دربان کلیدی دو نقش و کارکرد است: نگهبان در علیه گروگانگیر: نگهبان هر شب بیدار می شود و زمانی که ۸ نفر یا این که اکثر در بازی حضور داشتند می تواند از ۲ نفر و وقتی که ۷ نفر یا این که کمتر در بازی حضور داشتند می تواند از ۱ نفر نگهبانی کند. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم بازی مافیا پ بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر