دارای تاریخی دره شهر به حدی می باشد که مورخان و تاریخ نگاران آن را به نام اولین شهر تاریخی عصر ساسانی نامیدهاند. همین شهرستان مهد باستان شناسی استان ایلام هست و اثرها مضاعف ارزشمندی نظیر پل تاریخی گاومیشان، شهر تاریخی سیمره، تنگه بهرام چوبین و… همین شهرستان به دلیل اینکه در کنار کبیرکوه و خرابههای شهر باستانی ماداکتو زمان ساسانی و رود خروشان سیمره واقع شده، نیز چنین اهمیت دارا بودن استعداد کشاورزی و وجود آبفراوان و مراتع و جنگلهای انبوه، مهم آثار دیدنی تاریخی و طبیعی بی شماری است. این شهر درحال حاضر به لحاظ زمینشناسی بزرگترین ژئوپارک دنیا محسوب می شود و همینطور بزرگترین شهر تاریخی غرب کشور به شمار میآید. همچنین دوره تکثیر مجله Cellاز فصلنامه به ماهنامه تغییر کرده است. وی بیشترین تخلف ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای را تأخیر حرکت ناوگان عنوان و اظهار کرد: همینطور مسافران از پیاده و سوار نمودن مسافر از سوی رانندگان اتوبوس در ارتفاع مسیر شکایت داشتند. داریوش امانی در کناره تماشا از ترمینال جنوب تهران در آستانه سفرهای نوروزی در جمع خبرنگاران با ابلاغ این که تقاضای نوروز، فراوان و ظرفیت ارائه سفر از سوی ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای قلیل است، گفت: به جهت عید نوروز پیشرو همکاران ما در سازمان راهداری همت کردند تا مسیرهای پرتردد و مقاصدی که بیشترین تقاضای هجرت را دارند، سوق دهی کنند بدین ترتیب تعداد اتوبوسها به جهت این مقاصد اکثر از بقیه مسیرها در لحاظ گرفته شده است. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ادامه داد: همکاران ما در همین سازمان در ارتفاع مسیر سفرهای نوروزی به صورت رندُم ناوگان حمل و نقل عمومی را نگه داشته و اخبارك نت بازرسی فنی میکنند. جمالی قیمت عرضه هر کیلوگرم پرتقال در خردهفروشی را ۱۳ هزار تومان تیتر کرد و ادامه داد: سیب درختی اهمیت قیمت خرده فروشی هر کیلو ۱۲ هزار تومان توزیع میشود. وی دارای اشاره به اجرای طرح توزیع میوه شب عید در استان از ۲۶ اسفند تا نیمه فروردین ماه سال آتی اضافه کرد: ۵۰۰ تن میوه شامل ۳۰۰ بدن پرتقال و ۲۰۰ بدن سیب درختی در استان بوشهر توزیع میشود. حتی در حالا حاضر هم قبل از حرکت ناوگان، بازرسی فنی مجدد از اتوبوسها انجام میشود. علت تأخیر هم گنجایش پایین برخی مقاصد می باشد که مسافر به تعداد ضروری وجود ندارد و راننده یا کمپانی حمل و نقلی به جهت مسافرگیری معطل میگردد ولی همین مسئله برای ما قابل قبول نیست. اگر شما هر نوع سوالی در رابطه دارای کجا و طریق به کارگیری از اخبار چین دارید، می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر