اروزیل هم چنین به ادله خواص حجم دهنده و صیقل دهنده بودن، در صنعت دوچندان کاربرد دارد. اهمیت دقت به فرایند ساخت پریوژنیک آن، اساسی احتراق تتراکلرید سیلیکون در شعله اکسیژن هیدروژن، سیلیس فومن اصلی خواص دیدنی است. این سبب به بهبود خواص جریان آزاد حتی پس از ذخیره سازی طولانی میشود. اروزیل جی بی اس به عنوان غلظت دهنده و خودداری از رسوب و براق کننده در تولید اسباب و اثاث آرایشی – بهداشتی نیز مورد استعمال قرار می گیرد و به استدلال نرمی و خاصیت صیقل دهندگی اکثر وقت ها به عنوان فیلر هم کاربرد دارد. اساسی ترین کاربرد اروزیل به عنوان استدلال قطور کننده یا غلظت دهنده است. ساختار سه بعدی آن منجر به ارتقاء ویسکوزیته ، خوی تیزكسروپیك در هنگام به کار گیری به عنوان کلفت كننده یا این که تقویت كننده تقویت می شود. همین خصوصیت ها اروزیل را توانا می سازد به عنوان یک افزودنی جریان آزاد در مواد جامد مثل پودر، به تیتر یک ضخیم کننده در مایعات متعدد و به عنوان یک پرکننده تقویت کننده کار کشته در elastomers عمل کند. اروزیل نرمی و حجم دهندگی را ایجاد می نماید و ماده اولیه ارزشمندی می باشد. اساسی تشکیل آب ، واکنش خود به خودی و پاره ای اصلی SiCl4 درون شعله انجام می شود و گاز اسید هیدروکلریک و دی اکسید سیلیکون مورد نظر را ساخت می کند. در پوشش دهی پودری به طرز الکترواستاتیکی، خصوصیت های روانی-آزاد مطلوبی نیاز است. طرز مستربچ کلیدی صرفه ترین نحوه هست و از واحدهای دیسپرس کننده فشرده به جهت تهیه و تنظیم ترکیب غلیظ فوم سیلیکا و فاز مایع رنگ که باید تغلیظ شود به عمل می رود. در سال 1944 ساخت در رافلدن و در سال 1952 ایجاد در مقیاس پهناور بر شالوده یک طریق تازه بسط یافته شعله آغاز شد. در سال 1941 ، Degussa ، به تیتر این کمپانی در آن زمان شناخته شد ، شروع به ایجاد مواد پرکننده کمی به جهت صنعت تایر کرد تا جایگزین کربن صنعتی سیاه فروش اروزیل اصفهان شود. یک سال بعد از آن ، ایجاد در مقیاس کوچک برای یک سیلیس مضاعف ریز در مراحل سنتز شعله مرتبه حرارت بالا شروع شد. اروزیل اهمیت خاصیت ویسکوز کننده ی مضاعف حاذق است. پودر اروزیل یا سیلیکا فوم یک ادغام شیمیایی سبک و حجم دهنده میباشد که به جهت افزایش غلظت و چسبندگی در مواد متفاوت گزینه به کارگیری قرار می گیرد.

ایندکسر