پس اگر این دریچه خراب شده باشد و همیشه بسته باشد، دمپر فریزر را خراب میکند. مقدار هوای سردی که به یخچال فریزر وارد میشود، به وسیله همین روزنه در اختیار گرفتن میشود. پس در سرانجام دمپر یخچال قطعه ای ریز است که وظیفه داراست سوز‌و‌سرما را از سردخانه به فریزر منتقل نماید و کلیدی ترین آرم ی خرابی دمپر فریزر همین میباشد که باطن فریزر گرم میشود. اگر متوجه شدید که دمپر یخچال خراب شده است، برهان فساد دمپر یخچال فریزر را پیدا نمایید و آن را برطرف کردن نمایید تا از خراب شدن مجدد دمپر یخچال فریزر جلوگیری کنید. همچنین پرهیز از هدر رفتن هوای گرم و یا این که هوای خنک باعث به کمتر هزینههای انرژی مصرفی نیز میشود. این فرآورده به ادله طرای خاص می تواند در علیه شدت موج انفجار و شعله های آتش مقاوم باشد و مانع مهربانی به جهت جلوگیری از ورود موج انفجار به باطن و همچنین انتقال شعله های آتش و دود ناشی از آن به درون می شود. هنگامی که فن پر‌نور میشود؛ پره های آن جهت انتقال هوا به خارج از نیز باز می شوند. اشاره کرد. لبه ی تیغه های دمپرها تمامی زمان بسته شدن تاحدودی روی نیز قرار میگیرند ( هم پوشانی) و کار هوابندی را انجام می دهند اما زمانه باز شدن به دو نوع تقسیم می شوند. همینطور چنانچه این دریچه به نوع ای خراب شده باشد که همیشه گشوده بماند، سرمای متعددی وارد فریزر شده و در عاقبت درون یخچال فریزر سرد میشود و مواد غذایی در سردخانه یخ میزند. سپس سرما از فریزر به یخچال منتقل میشود، حالا وقتی که سنسور یخچال فریزر دمای درون یخچال فریزر را به پیروزی اهمیت گزارش میدهد، ار دمای داخل یخچال مطلوب باشد، دریچه هوای دمپر بسته شده و دمپر فعالیت خود را جدا میکند. پس در عاقبت دریچه ی هوای دمپر یخچال فریزر گشوده دمپر اگزاست میشود. درصورتیکه باطن فریزر را بیش از حد پر نمایید و مواد غذایی را شلوغ در فریزر بچینید به دسته ای که منش محل ورود هوا به فریزر بسته شود، دمپر یخچال فریزر خراب میشود. پره های داخلی که وظیفه کنترل هوا را به عهده دارند، از ورق های سبک با کالا های متفاوت ساخته می شود. ساختمان دمپر موتور به این شکل است که یک لایه رینگ Oشکل (O Ring) از محصول لاستیک دربین دو رینگ فلزی قرار می تنظیم دمپر مشعل گازی گیرد.

ایندکسر