اعتنا داشته باشید سپس از فعالیت نباید هیچ دسته فشاری به بخیه ها وارد شود. سپس از عمل، خوابیدن بر بر روی سینه ها ممنوع میباشد و بیمار باید به پشت بخوابد. بهتر است بیمار شب قبل از عمل، خواب عمل ليفت سينه هزينه به اندازه داشته باشد. اعتقادوباور عام بر همین میباشد که یکی از عوارض جراحی لیفت پستان تداخل آن حساس شیردهی است ولی باید دانست که شیردهی بطور معمول به دنبال عمل جراحی لیفت پستان ذیل اثر گذاری قرار نمی گیرد و همین به همین عامل می باشد که در طی همین عمل، غدد شیری از پستان ها و نوک آنان جدا نمی شوند. یکی از سینه های شان نسبت به دیگری تحت تر است. وی از سال 1381 به طور منحصر به فرد در حوزه جراحی پلاستیک فعالیت می نماید و طی سالیان فعالیت خود عصر های علمی و عملی مختلف را جهت یادگیری تکنیک های جدید در جراحی پلاستیک در خارج از مرزوبوم ( آمریکا، ایتالیا، دبی) گذرانده است. نواحی مورد نظر، بر بر روی سینه بیمار (در شرایط ایستاده) نماد گذاری می شود، تا محل جدید نوک سینه معلوم شود. ولی چنانچه کلیه موارد فوق را به مهربانی رعایت نمایید و از بهترین جراح پلاستیک در تهران کمک بگیرید تا با به فعالیت گیری تکنیک های تازه و به روز دنیا، احتمال بروز چنین خطراتی تا حد چشم گیری کمتر می یابد. بازدید ترشح در این بازه زمانی کاملا طبیعی است. لیفت سینه اهمیت نخ، روش حلی به جهت رویا رویی افتادگی و شرایط روبه زیر سینه عمل لیفت ران پا ها است. پزشک نداف کرمانی در ارتفاع جلسه مشاوره به تشخیص این مساله یاری می کند که آیا لیفت سینه برای شما مناسب است یا این که خیر؟ چنانچه شما مایل به انجام جراحی لیفت سینه میباشید بایستی از سلامت جسمانی تندستی برخوردار باشید و در قبلی و در اکنون هیچ دسته بیماری جدی که ممکن است اساسی این جراحی تداخل داشته باشد نداشته باشید.

ایندکسر