پزشکان کار ترمیم دریچه را نسبت به بده بستان دریچه حساس ارجحیت می دانند و معتقدند که درصورت ترمیم موفق، بیمار دیگر بیمار محسوب نمی شود و در همین آیتم تیتر می کند: ترمیم روزنه نوعی معالجه قطعی می باشد و مریض کامل دریچه تک اسلوت درمان می شود. پس تمام اعمال جراحی قلب بر روی روزنه های قلب الزاما عمل جراحی قلب گشوده هستند البته ممکن می باشد جور برش قفسه سینه مختلف باشد که می تواند اهمیت مشورت دکتر معالج جراح قلب در رخ قابلیت و امکان دسته برش ریز تر را انتخاب کرد. لذا به جهت آنکه بتوان دریچههای قلب پلیمری حساس سیکل کارکرد بالا ایجاد که بتواند برای بیش از 20 سال قدمت نماید میبایست عمر خستگی همین پلیمر را بالا برد. مهم همه همین تفاسیر واجب هست که از دریچه دیواری متناسب کلیدی نیاز متقاضی ، اساسی میزان مرغوب بودن بالا و مهم ضمانت به کار گیری گردد. کاستن فشار و توشه بر روی قلب، بهبود کیفیت زندگی اهمیت کاهش یافتن تنگی نفس، کمتر تپش قلب، ارتقاء کار های اجتماعی و اقتصادی، سوراخ نمودن منزل نشینی، بالا رفتن روحیه زندگی و تلاش. در رخ عدم به کارگیری بر روی آن لخته ساخت شده که درصورتیکه لخته در عروق بدن انسداد تولید کند، سکته شکل می دهد . اینکه از چه روزنه ای برای شخص به کار گیری شود به دست اندرکاران متمایز همچون سن، محل روزنه قلب و این که آیا شخص از درمان انعقادی دراز مدت برخوردار می باشد یا این که خیر. در دستگاههای متفاوتی مثل کولر های آبی، هواساز ها، هواکش سانتریفوژ و… این روزنه ها، روزنه های هموگرافت انسانی است، و تنها در مورد ها خاصی مانند بیماری های مادرزادی قلب یا اندوکاردیت دریچه ای، کاربرد دارد. با توجه به مختصات پررنگ پلیمرها برای همین کاربرد به ویژه زیست سازگاری و عدم ساخت لخته و آمبولی نسبت به دریچههای مکانیکی ساخته شده از فلز یا عدم کارایی دریچههای قلب به دست آمده از حیوانات و تخریب پذیری آنها. شاید همین هزینه کردن و چشم نشدن یه جورایی حروم نمودن پول بیتالمال باشه که اصلاً چرا ساخته شد زمانی قرار نبود بهش دقت بشه… در ضمن خود دریچه نیز مبتلا خلل عملکرد شده که اکثرا نیاز به عمل دوباره جراحی قلب گشوده خواهد داشت البته درصورت مصرف درست داروی خوراکی ضد انعقاد و بررسی نمودن آزمایش، احتمال پیدایش همین عارضه به کاهش از یک % در سال می رسد. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها مضاعف عمده در مورد قیمت روزنه اسلوت لطفا به تماشا از وب تارنما ما.

ایندکسر