هرچقدر قایق شما بزرگتر باشد محافظت آن پرهزینهتر است. شما باید به دنبال چیزهایی تازه باشید، روح شما تحمل یکنواختی را ندارد. به علاوه پل پروازی بزرگ آن بهترین سرگرمی را به جهت میهمانان شما آماده میكند. بهترین گونه قایق به جهت ماهیگیری، قایق تفریحی ماهیگیری می باشد که کل امکانات و تجهیزات ماهیگیری را در اختیار شما قرار می دهند. امسال به یک شرکت در هشتپر گفتم مصالح را شما تامین کنید من دستمزدم را می گیرم و برای طرز ایجاد قایق بادی شما می سازم. پس از نقطه نهایی فیلمی که بن افلک و تای شریدان در آن نقش آفرینی کردند، برنامه کلونی به جهت آغاز فیلم پسران در قایق شروع شد. پس از این‌که بالاخره به جهت شروع تولید فیلم به او چراغ سبز دیتا شد، کلونی هیجان زده بدون چاره شد پس از اخذ پیشنهاد کارگردانی The Tender Bar، فیلم The Boys in the Boat را به شرایط تعلیق در آورد. آنان فکر می‌نمایند در هر شرایطی باید مجوز شکار از محفظه زیست بگیرند.» او جمعیت حیات وحش کشور ایران را در خطر انقراض توصیف میکند و میگوید: «وقتی براساس استانداردها و کارشناسیها محیط زیست به همین سرانجام می رسد که نباید جواز شکار پرنده بدهد، تمامی دستگاهها می بایست هماهنگ باشند، براین اساس در همین سالها حداقل کاری که می‌گردد انجام بخشید ندادن سهمیه سالانه فشنگ به اشخاصی می باشد که اسلحه شکاری مجوزدار دارند.» او آشوراده و میانکاله را میدان نبرد می‌داند که نظیر مدام محیطبانها بایستی اساسی دست خالی برعلیه شکارچیانی بایستند که تجهیزات زیادی دارند. دیدم اهمیت سفرهای اقیانوسی نیز خودم به خیالات کودکی میدان می‌دهم و هم کارم ممکن هست دقت ایرانیان را جلب کند و به فکر حفظ این سنت بیفتند. اساسی اعلام بازیگران اصلی، میتوانیم بر روی بهروزرسانیهای دیگر پیرامون شروع ساخت همین خصوصیت که به زودی ساخته میشود، فکر کنیم. در صورتی که قایق یخچال داشته باشد موادی نظیر شیر و میوه را میتوانیم ببریم، ولی بخش اعظم خوراکیها مواد خشک و کنسرو است. شکارچیان غیرمجاز اهمیت اسلحههای مجوزدار حیات وحش میانکاله و آشوراده را نشانه رفتند. کارشناسان و فعالان گوشه و کنار زیست مازندران در گفتوگو حساس «ایران» این «خودنمایی» را اعتراض به صادر نشدن پروانه شکار از سوی محفظه زیست میدانند. آنها پیش از حضور در آشوراده اصلی فراخوانهای مجازی عهدوپیمان و قرار گذاشتند تا خودشان را به شکل گوشه و کنار زیست بکشانند. همین متخصص ادله حضور شکارچیها را نیاز اقتصادی نمیداند و میگوید: «این موضوع که اشخاص نقاب دار نقص‌ مالی دارند و از منش شکار امرار معاش میکنند به طور مطلق تکذیب میشود.» او حساب و کتاب می کند و میگوید: «الان هر فشنگ فی مابین 15 تا 20 هزار تومان قیمت دارد. کلیه نقاب پوشیدهاند. چهره کسی مشخص نیست. یک داستان واقعی، پسران در قایق مطمئناً باعث خوشحالی و جلب اعتنا بینندگان در همگی جا خواهد شد.

ایندکسر