به طور نمونه هنگامی که او میپرید و میچرخید، میفهمید که ماهیچههای مایل به جای ماهیچه ها پاها درگیر میشوند. در حین تمرین، او میفهمید کدام عضلاتش سرگرم هستند و همین مورد قضیه به جهت وی بسیار خوشایند بود. همچنین او متوجه شده بود که این تمرینات، روش لطف برای شکل دادن به عضلاتش است. در مجموع، او از اینکه از تمرین تا این مقدار لذت برده، غافلگیر شده بود. اهمیت نمیباشد که هدف از ورزش چیست یا این که این که شما چه میزان کار دارید؛ تمرینات ایکس بادی میتوانند به شما یاری کنند تا فعالیتی مفید، سوای اینکه بیش از حد از خویش فعالیت بکشید، داشته باشید. آنگاه از این که تن او گرم شد، شدت جریان تا سطحی قابل در دست گرفتن ارتقا یافت. هنگامی که از او پرسیدیم که آیا می تواند از همین لباس در جلسات یوگای خویش هم به کارگیری کند یا این که نه، او گفت: “بله، ولی ممکن است حواس پرتی ساخت کند. همین آیتم در باشگاه ایکس بادی پاسداران انجام شد سارا نیکی فقط زندگی پرتحرکی دارد، بلکه سایرین را هم به کلاسهای یوگای خود دعوت میکند. به گفته مربی ورزشی در باشگاه ایکس بادی نیاوران ، شما آن‌گاه از اولین جلسه تمرینی ایکس بادی ذیل لحاظ مربی متخصص متوجه تغییرات ظاهری خواهید شد ولی بعد از آن از جلسه چهارم اطرافیان به تناسب اندام و تغییرات تن شما هم پی خواهند برد. در همین شیوه از علم Electric Muscle (تحریک الکتریکی عضلات) استعمال می شود که به اختصار به آن EMS نیز می گویند. در نتیجه او حتما مشتاق می باشد تا بفهمد این همه سر و صدا راجع به EMS ایکس بادی راجع به چیست. پالسهای الکتریکی ماهیچه‌ها را تحریک کرده و موجب هماهنگی روان و عضله و در سرانجام تاثیر پذیری عضله‌ها عمقیتر در بدن به هنگام ورزش میشود. ساناز متذکر می شود که شدت جریان قابل تحمل بود، اکنون آن که قبلا راجع به آن همین مدل فکر نمیکرد. در هر صورت، ما حتما ساناز را بیشتر در استودیو خوا هیم دید! مربی ساناز به ما اطمینان می دهد که شدت جریان آن قدر دوچندان نمی باشد که او را حساس مشکل رو به رو کند، چون وی برای مدت دوران زیادی تمرین نداشته است. کلیدی اعتنا به مدت زمانه کوتاه تمرینات ایکس بادی (هر جلسه 20 دقیقه) که دو یا سه جلسه در هفته می باشد، این تمرین برای افرادی که فراوان مشغله و مشغول هستند و یا تمرینات طولانی، شدید و استرس زا دارا هستند مناسب است. مدت زمان هرجلسه تمرینی ایکس بادی فقط 20 دقیقه میباشد که از حیث اثربخشی در چربی سوزی و عضله سازی مساوی اساسی سه ساعت ورزش سنگین می باشد. در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت قیمت لباس ایکس بادی.

ایندکسر