باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

اگر برج به شیوه گشوده فعالیت کند مکانیزم دیگری نیز جهت انتقال گرما وجود داراست که عبارت میباشد از بیشتر کردن گرمای محسوس به منبع طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن اصلی جریان. همچنین ساخته شده از کلبههای محل تجمعی حساس صندلی سنگی در طول گوشه و کنار که به وسیله حوضهایی اهمیت صفحات سنگی از همدیگر قطع میشوند که عملکرد آن ها مشخص و معلوم نیست و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همینطور در کنار آن یک طاقچه در دیوار هم مشاهده میشود. در این مطلب مطالبی را پیرامون حفظ و محافظت برج های خنک کننده برای شما بازگو می کنیم که به شما در کاهش هزینه های انرژی، بهبود راندمان، ارتقا ارتفاع قدمت تجهیزات و مراقبت امنیت یاری انواع برج خنک کننده می کند. حرف در ارتباط کلیدی مزایای گونه های برج خنک کننده ممکن است ساعت ها و روزها ارتفاع بکشد. لازم به ذکر میباشد که هزینه تولید برج مرطوب پیوندی رقمی در میان هزینههای مربوط به برجهای با جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته کم بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، جور آن خشک یا تر بودن ، مدار گشوده یا بسته بودن و عوامل واجب برای طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار میباشد که حول محور مرکزی میچرخند و آب تحت فشار از طرز آن وارد میشود. در نهایت مکمل همین دو گزینه دفع گرمای جذب شده از آب در همین دستگاه است. همین تیغه از کالا چوب یا این که فلز یا پلاستیک ساخته میشوند. همین دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ساخت میشوند. هیبرید در لغت به مضمون‌ ترکیب دو یا این که چندین طرز و یا این که رویکرد متفاوت، کلیدی هدف بهبود راندمان و کارایی کلی تیم و بهره بردن از مزیت های هر شیوه است. این قابل به کارگیری در هر دو کارگزاری نو و موجود است. با اعتنا به نامی که برای این دسته از برجهای خنککننده در حیث گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه یک‌سری کوئل در میانه برج خنککننده کارگزاری شدهاست و آب سوای تماس مستقیم حیاتی هوا در گردش هست و تبادل حرارتی انجام میگردد و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ساخت و کارگزاشتن سیستم های توزیع آب باز و بسته به جهت برج خنک کننده شما ، از جمله نازل های مناسب. به طور کلی می بایست گفت که گزینش دسته کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بسته به کارداران زیادی می باشد که مهمترین آن‌ها شرایط اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می‌رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم میباشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه مینمایند و از آنجا آب در نتیجه نیروی ثقل از طریق روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. غالبا همین گونه کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower برای نیروگاههای فراوان بزرگ مطلوب هستند. بدلیل داشتن سرعت و طول زیاد هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، ایراد جریان دوباره هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی گونه اجباری وجود داراست از بین میرود. واجب به ذکر می باشد که در این برجها، نوع جریان ناهمسو اساسی کاربرد گسترده تری هست و بیشترین مقدار توصیه را دارد. اصول کار در کل برجها براساس ساخت یک مرحله بخش اعظم برای تماس میان هوای سرد و آب گرمی که داخل سیستم در جریان می باشد میباشد. ضخامت این برجها در قسمت کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. به جهت پرهیز از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطوح تبادل گرما، به مواد ضد رسوب نظیر اسید سولفوریک نیاز میباشد. مهم دقت به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب اصلی جریان طبیعی هوا، دوچندان تبارک و مرتفع میباشند و به زمین بزرگی نیاز دارا‌هستند اما در درمقابل انرژی یه خرده مصرف میکنند. آب تخلیه شده را با دقت به اندازه نیروگاه و مقدار مواد آلوده و کثیف کننده آن، ممکن هست بتوان به یکباره به منشا خود تخلیه کرد، البته گاهی اوقات باید قبل از رجوع و برگشت به مرجع گزینه تصفیه قرار گیرد. در عمده کارخانجات کوچک وبزرگ یک عدد از اصلی ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری می توان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. چون اختلاف دربین جرم هوای خارج برج و تراکم هوای باطن برج در خروج از پکینگ نسبتا ریز است لذا باید طول کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به میزان کافی پهناور باشد تا فشار محرک مورد لحاظ بدست آید. یکی از رایج ترین کاربری های برج خنک کننده در همین سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در این حالت انرژی لازمه به جهت سرد کردن و کندانس بخار برابر دارای به عبارتی میزان گرمایی می باشد که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته می باشد و چنانچه بخواهیم مجددا بخار را سرد نماییم عملا گروه سیستم برج خنک کننده عمل آیی نخواهد داشت و خوبتر بود از در آغاز از چیلر استفاده میشد. از طرح و رخ برج خود به کارگیری می نمایند تا هوا را به طور طبیعی حساس به کارگیری از حرفه ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می نماید و این گرما را توسط جریان مکانیکی هوا به بیرون جهت دهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به نام کندانسور یا چگالنده شده و در آن سرد می شود روند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از طریق یک کانال شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام می‌شود که همین توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. همین عمل به مراد در دست گرفتن غلظت آب و مقدار املاح محلول در آن رخ میپذیرد. سیال خنککاری بایستی درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده بضاعت دریافت میزان قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همینطور به نظر مصرف آب و انرژی هم فراوان بهینه خیس عمل می کنند. همچنین بهره گیری از کویل های فلزی ضخیم موجب کاهش میزان رخنه حرارتی و راندمان خواهد شد. به خواسته آنالیز میزان آپروچ از فرمول پایین استعمال می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای جدید را زمانی ارتقاء میدهد که میزان دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان ارتقا یافته باشد. البته کلیدی اندکی تفاوت در روش ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می قدرت به برج خنک کننده مهم جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت کارایی دستگاه کلیدی ایراد مواجه شده و ساخت گروه کاهش مییابد. همین دستگاه به جهت دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد ساکن می گردد. 4. در نتیجه این همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین حالت دمای آب برج 3-2 مرتبه بالاتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی به کار گیری از برج خنک کننده در مناطقی مهم رطوبت بالا بلا به کار گیری می باشد. کرکرهها یا بادگیرها (Louver) دریچههایی میباشند که در قسمت خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای ضروری جهت تبادل حرارت اساسی آب گرم، حساس عبور از آنها وارد برج میشود. اگر جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج اصلی جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و در صورتی که جریان بصورت افقی باشد برج را برج حساس جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. مقدار آب هدر رفته دارای جریان هوا بطور متوسط در حدود 2/0 درصد مقدار آبی هست که به جهت مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضا از کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب این امکان را آماده مینمایند که ۸۰ الی ۹۰ درصد خنک کنندگی توسط تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ % خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس در میان آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتایج آمارهای اعتبار جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 % صنعت های جهان، از انواع برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی هست که آب گرم چگالنده را به طور یکنواخت بر بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به‌این شکل است که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنعت های دارا هستند که آب را به رخ یکپارچه و موداوم بر روی کانال پکینگ می پاشند. آب در سرانجام نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا نیز از پکینگها جریان مییابد، به این ترتیب پکینگها موجب اختلاط تام آب و هوا میشوند. کرکرهها از جنس بتونی و یا فلزی ساخته می گردند و بخاطر این که آب در برج باقی بماند معمولا بصورت افقی و اساسی شیبی به سمت تحت قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل این که بصورت واحدهای یک‌سری خانهای ساخته می شوند که هر یک اساسی دمندهای مهم جریان هوای متغیر است، در در مقابل تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و تقاضا از انعطاف پذیری و جواب دهی مهربانی برخوردار هستند. همین کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می گیرد که به آن، دمنده از جور جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به محفظه از روش تبخیر گزیده از آب گردشی و همچنین افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که یک‌سری از تولید کنندگان متفاوت از طرح های متفاوت به کار گیری می کنند ، تمامی برج های خنک کننده دارای به کار گیری از همان اصل خنک کننده تبخیری کار می کنند. ماده لجنی که از نحوه هوا وارد کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower می شود به طور معمول بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن ایراد است در میآید، اما دارای به کار گیری از مواد شیمیایی مثل پلی الکترولیتها می توان آنها را دفع نمود. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب هم از نصیب بالایی برج خارج میگردد. همین برجها حساس هزینه سرمایه گذاری و ساخت بالایی هستند و به همین خاطر از بینش اقتصادی هنگامی مناسب میباشند که زمان استهلاک شان طولانی باشد. پیش از این از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت افزایش راندمان و تبخیر استعمال میکردند که در واقع راندمان به اندازه نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب بروز برخی از بیماریها و تولید آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک بر روی آنان میشد. این آب، گرم و گازدار میباشد و حاوی مواد معلق اصلی رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب حساس جریان مکانیکی هوا از نوع جریان ناخواسته هر چندین که کوچکتر و ارزانتر هستند ولی انرژی بیشتری مصرف می‌کنند و همینطور عیب مهم دیگر آن ها جریان مجدد هوای گرم و مرطوب از درون برج میباشد. در این سیستم، اتلاف آب در سرانجام انتقال آن به همپا باد کمتر مییابد اما بدلیل این‌که موسیقی انتقال جرم کاهش میباشد کارایی همین سیستم هم کمتر میباشد. به جهت اشخاصی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی استعمال از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما احتمالا می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahis
hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahis