خوشبختانه مهم توجه به نتیجه ها قابل قبولی که از این طرز به دست آمده میباشد برای معالجه ژنیکوماستی در یکسری سال قبل از همین مدل نحوه استفاده می شود ولی امروزه مهم به وجود آمدن متد های نوین در جراحی درمان جراحی ژنیکوماستی به جهت معالجه از روش لیزر لیپولیز، لیپوساکشن اولترا سونیک و در بعضا موردها از لیپوساکشن ساده استعمال می شود که این مورد ها هم سبب ساز بهبود بافت سینه در اشخاص می شود. در صورت آنکه علت بیماری داروی باشد حیاتی اعتنا به حیث پزشک داروی گزینه لحاظ جدا می گردد. همینطور به فعالیتهایی که ماهیچههای قفسه سینهتان را تقویت مینماید نیز اعتنا داشته باشید. به طور معمول یک روز آن‌گاه از جراحی، شخص از بیمارستان ترخیص می‌شود و ادامه استراحت را در منزل دنبال میکند. به همین ترتیب در صورتی که از حالت سالم مطلوب برخوردار بوده و انتظارات واقعبینانه از نتیجه ها این معالجه دارید، احتمالاً شما شخص مناسبی به جهت به کارگیری از جراحی ژنیکوماستی خواهید بود. در طول جلسه مشاوره اولیه، متخصص زیبایی سابقه درمانی فرد را به طور تام باز‌نگری کرده و موقعیت بدن فرد را قبل از تعیین برنامه درمان مناسب برای وی معاینه مینماید. پزشک معالج جراح براساس علامت ها جسمی، معاینه مستقیم سینه، تحلیل سوابق پزشکی و دارویی و بقیه معاینات اقدام به تشخیص ژنیکوماستی میکند. سرطانها ممکن هست هورمون هایی را ایجاد کنند که موجب بروز ژنیکوماستی شوند.به ندرت، سرطان های غیر از تومورهای بیضه ممکن هست هورمون هایی ساخت نمایند که می تواند موجب بروز ژنیکوماستی شود. اولین علامتها ژنیکوماستی پهناور شدن سینه های مرد هست ؛ همانطور که قبلا ذکر شد، ژنیکوماستی تبارک شدن بافت غده به جای بافت چربی است.به طور متناوب در مکان که نوک پستان می باشد و ممکن میباشد حساس لاستیک یا توانا داشته باشد، مشابه است. ژنیکوماستی در اثر عدم تعادل هورمونی، به این معنی که کاهش مرحله تستوسترون در مقایسه اهمیت استروژن به وجود میآید. اختلالات اندام جنسی مردان (تست) می تواند سبب ساز به کمتر ایجاد تستوسترون و ساخت اکثر استروژن و در غایت منجر به ژنیکوماستی شود .این اختلالات ممکن می باشد ژنتیکی باشند، مثل سندرم Klinefelter، یا به علت تروما، عفونت، کمتر جریان خون یا این که پیری باشد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اهمیت درمان ژنیکوماستی به روش خانگی وب وبسایت خود باشید.

ایندکسر