برعکس این هم صادق است، در صورتی که قرار می باشد که 5 ست بازو هالتر انجام دهید و بعد از دو ست احساس نمیکنید که عضلات هدف واقعا سرگرم شده اند و برنامه جواب نمیدهد، بایستی کم عقل باشید که برنامه رو ادامه دهید، برنامه را به جلو بازو دمبل تغییر و تحول بدهید و سعی نمایید احساس دم کردن و احساس این‌که واقعا عضلات در گیر تمرین شده اند را داشته باشید. بعد از آن از مدتی در طراحی برنامه بدنسازی خویش ناچیز اندک خواهید دریافت که یک حرکت چه وقت حقیقتا آنچه میخواهید، میشود. به ابلاغ دیگر، برنامه رژیم غذایی هم مثل برنامه تمرینی بدنسازی شما بر پایه گونه و هدف تمرینی شما طراحی میشود. تمرینات هوازی بخش مهمی از برنامه تمرینی شما در طراحی برنامه بدنسازی هستند، بخش اعظمی از بدنسازها به شدت از این تمرینات تنفر دارند، البته الزم نیست همین دسته تمرینات ترسناک و کسل کننده باشند. همین برنامه تمرینی بدنسازی براساس بهترین اصول تمرینی نظیر سیستم تمرین هرمی و تکنیک سوپرست بصورت مبتدی و تازه کار و حرفهای طراحی میشود. اینها مواقعی میباشد که مربیان ما در گروه ورزشی رویش همواره تحت نظر دارا هستند و به ویژه به کسانی که تازه کار میباشند در لحاظ داشتن زمانه استراحت ما دربین تمرینات را تأکید می کنند. تمرینات کاردیو فواید متعددی دارند. در اطراف مفاصلتان ، رباطها و تاندنهایی وجود دارا هستند و در هنگام وزنه زدن فشار متعددی به آنان میاید، چنانچه سرد باشند و اهمیت حرکات کششی آنان را نکشیده باشید، مستعد برنامه بدنسازی 3 جلسه ای حجمی بانوان صدمات خواهد بود. آن‌ها غالبا اسپلیت ( تقسیم بندی) سه روزه، چهار روزه، پنج و یا این که حتی شش روزه را برای ورزشکاران رشته بدنسازی در لحاظ میگیرند. به تیتر مثال، حیاتی تقسیم کردن برنامه تمرینی بدنسازی ددلیفت و اسکوات در دو روز مختلف و قرار دادن تمرینات پایین بغل در در بین این دو روز، سه روز پی در پی عضله ها زیر کمر خود را زیر فشار قرار می دهید و همین مجموعه ماهیچه‌ها زود خسته میشوند. قبل شروع برنامه بدنسازی کنیم، این مساله را توجه نمایید که قرار نمیباشد برای وصال به یک بدن ایدهآل از صبح تا شب در باشگاه باشید! حیاتی تغییر و تحول شدت تمرینات تن خویش را به چالش بکشید. در زمان های حجم و کات می توانید از این پدیده به نفع خویش در طراحی برنامه بدنسازی برای لاغری به کار گیری کنید. هر مقدار عضله ای که در عصر کات از دست برود در دوره بعدی حجم مضاعف سریعتر بدست خواهد آمد، از این ایده در دوره ای نمودن رژیم غذایی در بدنسازی و ورزشی به کارگیری میشود.

ایندکسر