” هنر الگوی میراث پدربزرگ و مادربزرگ ما است “

طراحی نما ساختمان

خارج از ساختمان باعث می شود تا الگو های شما مناسب به نظر برسند. طراحی نما ساختمان امروزه باعث شده تا بتوانید نمای مناسبی از ساختمان ها را ببینید. طراحی های رومی بیشتر مورد پسند بوده و با توجه به سبک های قبلتر می توانیم صورت ساختمان را متانسب با سلیقه خودمان ببینیم و بسازیم.

خط ساختمان های مشترک تداوم نمای ساختمان را ایجاد می کند. و تعریف و محوطه خیابان را فراهم می کند. این امر موجب افزایش قلمرو عمومی و کمک در یکپارچه سازی یک ساختمان جدید را به یک محیط ساخته شده موجود می کند. 

طراحان بسیاری بعد فوت معماران بزرگ توانسته اند دست به فرضیات و تخیلات بسیاری یزنند ولی این امر با پبشرفت تکنولوژی امکان پذیر بوده و هیچ کس نتوانسته از طرح های معماران بزرگی منشا مهمی پیدا کند.

معماران بزرگ با نداشتن امکانات و دستگاه های پیشرفته توانستند ابتکارات عجیب و خارق العاده ای ایجاد کنند. طرح های معماران بزرگ جلوه بسیار زیبایی به شهر ها داد. آنها برای حفظ منابع و قلمرو زندگی خود دست به هر کاری می زدند. از طرح های خارقالعاده رومی گرفته تا طرح های شاهنشاهی.

طرح های نمای ساختمان های معماران بزرگ با توجه به خلاقیت هایی که داشتند توانستند موج عجیبی از افکار مردم را به خود جلب کنند.

تعداد و ترکیب در عناصر ساختمان نما و متضاد روابط بین آنها به عنوان بازدید از نزدیک و دور تعیین کیفیت بصری و علاقه است. معماری بزرگ شهری مستلزم آن است که در هر مقیاس از طیف وسیعی از سطح یک ساختمان را به رخ بکشد.

بالکن

بالکن باید در هنگام طراحی نما مورد توجه قرار بگیرد. تنها بخشی از نما وجود دارد که به ما کمک می کند تا هر آنچه برای پیاده سازی طرح های خارق العاده احتیاج داریم بتوانیم مدلسازی کنیم.

نورگیر

نورگیر ها به کمک می کند تا فضاهایی که در معرض نور خورشید قرار می گیرند را طراحی کنیم. فضاهای مسکونی و تجاری و اداری باید از نورگیر های متناسبی استفاده کنند زیرا نورگیر ها باعث می شود جلوه مناسب تری به ما بدهند.

پشت بام

پشت بام هر خانه برای طراحی های مختلف متفاوت بوده و باید با توجه به دیتیل اجرایی ساختمان بنا گردد. دیتیل های مناسبی برای طراحی های نمای ساختمان در سایت کلوپ معماری وجود دارد و به راحتی می توانید دانلود کنید.

دیتیل های اجرایی ساختمان به ما کمک می کند تا هرآنچه برای جزئیات اجرایی احتیاج داریم را تهیه کنیم. 

اگر چه نمای اغلب با ساختمان های قدیمی تر و ساختمان های معتبر مرتبط است ، هر ساختمان می تواند یک نمای قابل تشخیص ایجاد کند. بسیاری از ساختمان ها و ساختمان های ذکر شده در مناطق حفاظت شده ممکن است محدودیت در تغییر نمای خود را ایجاد کنند. این نشان می دهد اهمیت خود را نه فقط ساختمان, اما به جوامع و محیط های محلی تشبیه کرده است.

یک دیوار پرده یک نوع نما است که تاثیر ساختاری ندارد. این یک ساختار جداگانه متصل به ساختمان است. این امر به ویژه در معماری مدرن که در آن معمار به سادگی با بهره گیری از طراحی اما آن را به حمایت ساختاری یک ساختمان را ندارد.

 نمای ساختمان ترکیب توان مهندسی فن آوری های نوین ، تجربه ، هنر، خلاقیت و استفاده از عناصر بصری و دیداری در کنار یکدیگر است و هنگامی که بر مبنای اصول و هارمونی طراحی شود ، علاوه بر جذب نگاه دائمی مخاطب ، می تواند فارغ از محدودیت های زمان و مکان ، به اثری جاودانه تبدیل شود. نمای ساختمان  همانند لباس ، معرف هویت و شخصیت ظاهری یک ساختمان محسوب می شود ،که سیرت داخل یک ساختمان را هم به ما نشان می دهد.

ایندکسر