2. همین ویتامین به ساخته شدن کلاژن در بدن که قوی­ ترین بخش بافت پیوندی در بدن است، یاری می ­کند و از بالا رفتن کلسترول خون و ایجاد لخته­ های خونی در رگ ها پیشگیری می ­کند. این ماده در تشکیل فن های کلاژن در بافت پیوندی ، بافت فیبری ، استخوان ها و دندان ها به کار گیری می شود. این ماده به خوبی در آب حل میشود و محلول اسیدی ضعیفی ساخت میکند. اسید اسکوربیک در سبزیجات برگ دار ، سیب زمینی و گوجه فرنگی نیز یافت می شود. کار آنزیم کاتالاز در شرایط تنش کم آبی کمتر یافت و تیمار با آسکوربات و سالیسیلیک اسید، کار آنزیم کاتالاز را کاربرد اسید اسکوربیک در صنایع غذایی ارتقا داد. همینطور در حالت تنش کم آبی در گیاه کلزا، فعالیت آنزیم کاتالاز کاهش نشان داد(3). گیاه بامیه بهعنوان یک سبزى به آب مستمند می باشد و خشکى هوا و ناچیز آبى سبب عدم پرورش گیاه و نامرغوب شدن فرآورده آن مىشود. از یک رژیم عالی پیروی کنید. مکمل های ویتامین C می توانند به بهبود جذب آهن از رژیم غذایی امداد کنند. اصلی دانایی بیشتر مردمان از سلامتی و رویکرد حل های مقرون به صرفه خیس و به راحتی در دسترس، به کارگیری از مکمل های ویتامین C بسیار ارتقاء یافته است. در همین برنامه، اسید اسکوربیک به افزایش فلورسانس امداد می نماید و سلول ها را در معرض دید محققان قرار می دهد. سالیسیلیک اسید به وسیله سلولهای ریشه تولید می شود و نقش محوری در تنطیم فرآیندهای فیزیولوژیکی متفاوت از پاراگراف پرورش ونمو گیاه ، فتوسنتز و جوانه زنی ایفا می کند (12و13). همینطور همین ادغام به تیتر یک جزء پیام رسان اهمیت سبب ساز فعال سازی پاسخهای دفاعی گیاه و بیوسنتز و تجمع گونه های ترکیبات ثانویه گیاهی از گزاره فلاوونوئیدها ، آلکالوئیدها و ترکیبات فنولیک می گردد. اصلی عفونت های باکتریایی نبرد می کند.

ایندکسر