ابدومینوپلاستی شکم در دو سطح ریز (مینی ابدومینوپلاستی) و بزرگ انجام می شود. اگر اخیراً چربی از شکم خود خارج کرده اید، می توانید آن چربی را به زیر پوست در ناحیه مورد حیث اعمال کنید. کمتر وزن قبل توجه سپس از این پروسه می تواند نتایج را تغییر و تحول دهد. در تعدادی روز اولیه بعد از آن از فعالیت می بایست به پهلو دراز بکشید و به جهت پیشگیری از لخته شدن خون دستورالعملهایی به شما دیتا خواهد شد. ولی در کار ابدومینوپلاستی، شکم برش دیتا شده و معمولا برای شکمهایی که وضعیت ریلکس دارند مورد استعمال قرار میگیرد. ابدومینوپلاستی به تیتر اعجاز قرن برای از بین بردن چربیهای شکم و پهلو شناخته می گردد و بدون شک وتردید بهترین و کمعارضهترین نحوه ممکن به جهت رهایی از اندام چاق و ناخوشآیند شما است. ممکن میباشد که دکتر معالج از شما بخواهد تا از تغییر پوزیشن هایی پرهیز کنید، مثل خم شدن های بسیار زیرا ممکن است که زخم شما دوباره باز شود و همینطور دکتر به جهت شما گزینش می نماید که ملاقات های منظمی اساسی او داشته باشید. چنانچه چربیهای اضافه علاوه بر حوزه‌ شکم در ناحیه کمر هم دوچندان باشند می بایست حساس به کار گیری از لیپوساکشن و یا این که ابدومینوپلاستی پیرامونی آنان را بردارید. در حالیکه راه و روش رفتن سفارش می گردد البته حرکت نیز می تواند موجب شود که پوست و ماهیچههای ذیل آن به جای لینک مهم یکدیگر بر بر خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند. نیز اکنون سه دسته فعالیت جراحی پلاستیک شکم ابدومینوپلاستی (تامی تاک) ، لیپوساکشن (خارج کردن چربی ذیل پوستی) و یا این که ادغام همین دو روش به کارگیری می شود که چنانچه چه به ظاهر برد آمیز بوده و موجبات رضایت افراد را فراهم کرده هست اما عوارضی را به دنبال دارد که در همین نصیب از تندرست نمناک در آیتم آن به طور مفصل سخن خواهیم کرد. همینطور هرگونه ترک یا پوست بیش تر در قسمت زیر شکم و زیر ناف را از در بین خواهد برد. جراحی تامی تاک یا همان ابدومینوپلاستی همینطور می تواند سبب ساز بهبود اندام شما شود. چنانچه به داروی حساسیت دارید، دکتر را در جریان بگذارید؛ حتی چنانچه قصد دارید که جراحی تامی تاک را برای کاهش وزن انجام دهید. جراحی تامی تاک یک عدد از جراحی های مرسوم زیبایی می لیپوابدومینوپلاستی چیست باشد. در ارتفاع این جراحی ، بیماران را زیر بیهوشی عمومی قرار می دهند که تماما غیر هوشیار است و نمی تواند درد را احساس کند . در این حالت مورد های درمانی گوناگون را باز‌نگری کرده و شکم شما را معاینه می کند و همچنین ممکن هست که از شکم تان عکس بگیرد. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها زیاد بیشتر در مورد ابدومینوپلاستی کلاسیک لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.

ایندکسر