از نمونه هاي مد آن سالها، مد كفش پنجه مربعي می باشد كه نزديك به پنجاه سال عمركرد. از مشكل رویکرد رفتن كه بگذريم، وزن اين جور كفشها احتمالاً خيلي زياد بوده هست نظیر اين كه منش رفتن در آن سالها مهم مشقت و بلاي بسيار همراه بوده است. نام بسياري از اين پوشينه ها هنوز نیز استفاده مي شود، نظیر سندليوم كه الان به آن صندل مي گويند. هر چه پاشنه بلندتر بود، موقعيت آن فرد فراتر مي رفت نظیر اين كه در آن روزگار كساني كه از بالا به همه چيزهاي اطراف نگاه مي كردند، احساس توان زيادي مي كردند. مردم به هر زحمتي كه بود پنج تا انگشتشان را در پنجه هاي نوك تيز مي كردند تا ثابت كنند چقدر با شخصيت هستند. اواخر قرن چهاردهم نیز كفشهاي نوك تيز مد شد. اين كفشها تقریبا باز بوده و امكان تبادل هوا ميان بيرون و باطن كفش را آماده مي آورند و سبب مي شوند كه گرما در كفش ايجاد نشود، اما همين كفشها هم استانداردهاي یگانه خودشان را کفش اسپرت پسرانه شیک دارند. امروزه جهت ايجاد رفاه دستگاههايي جهت واكس كفش ايجاد شدهاست كه به آن دستگاه براق كننده كفش ميگويند كه به وسيله يك يا دو برس كه به شکل عرش قرار دارا هستند رويه و كنارههاي كفش را تميز مينمايد. •كفش كليتي(Kiltie) نوعي كفش آكسفورد است كه زبانهاي از چرم ريشه ريشه داراست كه روي قسمت رويه كفش مي افتد تا ترک و بندهاي كفش را بپوشاند. جوابش خيلي بی آلایش است. انقلاب كبير فرانسه، نتايج خيلي مهمي داشت. سال 1792 مردمان از دست پاشنه هاي بلند و كفشهاي حرير خسته شدند و بر ضد جامعه طبقاتي در فرانسه انقلاب كردند. جامعه خيلي طبقاتي شده بود و همگی مي خواستند به هم فخر بفروشند و بهترين راهي كه به ذهن مردمان رسيد، پوشيدن لباسهاي مختص بود. در قرن هجدهم هم وضع همان طوري ماند و فقط شكل پاشنه ها تغيير كرد. در قرن هفدهم، اين پاشنه هاي وحشتناك از كفشها حذف شد و پاشنه هاي معقول تري به كفشهاي زنانه و مردانه اضافه شد. وى اهمیت اشاره به كفش هاى ورزشى و يا شبيه اسپرت كه راحت ترين كفش هاست، اعلام كرد: كفش هاى چرمى مطلوب ترين محصول كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار مى شود. درصورتیکه كفشتان قهوه اي رنگ است، ميتوانيد آن را با كت شلوارهاي فاستوني و كتهاي اسپرت بپوشيد. کلیدی نيست كه طرح و جور كفش چرم هنوز هم مد هست يا نه؛ هر دسته كفش آكسفورد مشكي رنگ را ميتوانيد با كت شلوار رسمي بهخوبي ست كنيد و هميشه مد است. اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد کفش اسپرت پسرانه اصل لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر