برای مثال بچه می تواند اساسی عروسکش بازی نماید و به ما روایت بگوید. به جهت اینکه بچه بتواند توصیف نماید میتونیم پازلهای متعدد را به او بدهیم تا جور نماید و به ما تفسیر بدهد که چهطور توانسته همین کار را انجام بدهد. به لحاظ می رسد مخاطبان این نمایشگاه سنهای کمتر میباشند و خوب تر میباشد که از دورههای آینده در خصوص نور محل برگزاری نمایشگاه چارهای اندیشیده شود. آیا خرید کردن محصولات بازی برای کودکان موءثر است ؟ این متاع برای کودکان و نوجوانان مطلوب هست و می­ تواند به راحتی ساعت­ ها فرزند شما را به بازی درگیر کند. اثاثیه بازی بهترین هدیه به فرزند دلبندتان می باشد، بازی های فکری، آموزشی، تدریس فن و مهارت، کلیه و همگی به جهت رویش کودک شما اضطراری و لازم می باشد. در کنار این برای اینکه تصویرسازی فرضی نوپا افزایش پیدا کند هم می تونیم از اسباببازیهایی نظیر عروسک استفاده کنیم. این دستهبندی کلی ما است، اما برای نمونه ما به جهت افزایش خلاقیت نوباوه نیز اسباببازیهای دیگری داریم. مشاور نائب رئیس علمی و فناوری رییس جمهوری درباره حمایت معاونت علمی از کمپانی های علم بنیان توضیح داد: ستاد فناوری های نرم و توسعه و گسترش صنایع خلاق پس از این که مدرک گسترش ملی فناوری های قابل انعطاف در شورای خوب انقلاب فرهنگی به ثبت رسید، کار اهمیت خویش را در راستا شناسایی، رویکرد اندازی و صورت دهی در آغاز به شرکت های خلاق از روش منزل های خلاق و ابتکار عمل شروع کرد که امروزه، 70خانه خلاق و ابتکار اختراع در سطح مرزوبوم داریم. ولی نمی اقتدار از حقیقت این که هنوز مسافت متعددی با مرزو بوم ها و ایجاد کنندگان تبارک اسباب و اثاث بازی در جهان داریم گذشت، باید سعی بیشتری را برای وصال به آنان انجام بگیرد. بایستی اساسی اعتنا به سن نوباوه خویش مبادرت به خرید کردن اثاثیه بازی لگو نمایید. یار بزرگتر گامهای متفاوتتری برمیدارد که قاعده و قوانینش را نوباوه نه فقط نیاموخته که احتمالا از حیث توانمندی نیز در آن سطح نباشد. ما برای این فعالیت می تونیم از کارتهای قصهگو یا کارتهای چهره یی که صوت پخش می‌نمایند اسباب بازی کارتون شگفت انگیزان استعمال کنیم. نهایی مجموعه از اسباببازیها برای تقویت قدرت تکلم و ابلاغ زبانی طفل به کار گیری میشوند.

ایندکسر