در غیر همین رخ میتوانید توشه دیگر اعتراض به جریمه رانندگی خود را به جریان بیندازید و دوباره آن را از سر بگیرید. در غیر همین صورت فرصت اعتراض را از دست خواهند داد. دارندگان گواهینامه رانندگی موتورسیکلت و اساس سوم در اولین تراز صدور، در سال اول موظف به رعایت محدودیتها و حالت ویژه ای می باشند که در رخ رعایت آنان و رعایت مقررات دین نامه، گواهینامه رانندگی آن ها تا سقف ۱۰سال معتبرخواهدبود. گهگاه تایم ها افراد نسبت به جریمه دلایل آزادراهی که به جهت آن‌ها ارسال شده است، اعتراض دارند. البته برای ثبت اعتراض اول خود نیاز به مراجعه حضوری نیست و در مقایسه مهم راههای اعتراض به جریمه رانندگی دوچندان سادهتر خواهد بود. اگر جریمه شما توسط دوربین به ثبت رسیده باشد، میتوانید به مراکز رسیدگی پلیس راهور مراجعه نمایید و از همین روش شکایت خودتان را به تصویب برسانید. شما میتوانید برای سه آیتم تحت اعتراض خودتان را به ثبت برسانید. ماده11ـ هرگاه وسیله نقلیه طبق قانون به توقفگاه اعزام شود، ترخیص آن مشروط به پرداخت کلیه جریمهها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اورجینال رسید ماشین یا این که فرمان مقام قضائی هست و در رخ ظن حاذق در عدم مالکیت، ارائه مدارک مثبته مالکیت ضروری است. ماده4ـ به مأموران موضوع ماده (2) همین ضابطه اجازه داده میشود، متخلفان از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن اهمیت مقدار جرائم متوقف و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، روزگار و محل وقوع تخلف و گونه آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده خلافکار تسلیم کنند. تبصره3ـ متخلف مکلف میباشد کاسه بیست روز پس از بیان رخ موقعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خویش را به اداره هدایت و رانندگی مربوطه تسلیم نماید در رخ تسلیم نکردن در موعد مقرر، هدایت و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی به اعتراضات مورد قضیه ماده (5) همین قانون ارسال تا پس از بررسی و فقدان عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر ارتقاء نمونه سوال آئین نامه اساس دوم دهد. درصورتیکه شما هر گونه سوالی در ارتباط اصلی کجا و نحوه استعمال از نمونه پرسش ها آیین نامه راهنمایی و رانندگی موتورسیکلت دارید، می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر