افرادی که در زیر بینی آن‌ها جای جراحت و اسکار می باشد میتوانند حیاتی استفاده از همین طرز زیبایی، اسکار موجود بر روی صورت خود را که منجر به نقص‌ زیبایی آنها شده هست برطرف کنند. به طور خلاصه آن که، هر چند به لحاظ زیبایی لب بالایی یک عدد از مراکز توجه حساس شکل است، البته ممکن هست افراد نسبت به مراقبت زیبایی آن غفلت کنند. در هم اکنون حاضر هالیوودی کردن لبخند یا این که نشان دادن دندانهای پیشین، مخصوصاً در دربین هنرپیشهها و بازیگران فراوان آیتم دقت است. هر روز جراحیهای لیفت لب متعددی اصلی برد انجام میگردد ، اما به هر درحال حاضر مثل هر جراحی دیگری احتمال پیدایش بعضی عارضه ها جانبی نیز وجود دارد. برشی که در روش لیفت لب گال-وینگ، ایجاد میگردد در مرز بالایی لب بالا قرار دارد، دارای همین درحال حاضر پنهان کردن اسکار مانده از آن در حاشیه ورمیلیون، فارغ از آرایش ممکن می باشد دشوار باشد. 7 تا 14 روز، به این معنی که وقتی که منطقه لب پروسه بهبودی خود را طی می کند از ورزش نمودن خودداری کنید. آیا میدانستید حیاتی جراحی لیفت لب میتوانید لبهایتان را به فرم دلخواهتان نزدیکتر کنید؟ شایان ذکر است که بهترین استراتژی همین هست که اهمیت استعمال از فعالیت لیفت سانترال لب این زاویه را پررنگ کنید. در افرادی که پشت لبشان بلندتر میباشد از طرز برش کوچکی که زیر بینی تولید میشود، میتوان لب بالایی را به طرز سابنازال ( که طی آن چکیده از پوست ذیل بینی برداشته میشود) لیفت کرد. علاوه بر اینها، از این طریق نتایج دیگر بقیه روشهای لیفت لب هم حاصل میشود، به عنوان مثال همین که سبب ساز می‌گردد دندانهای بالایی نمای بیشتری سانترال لب نت برگ پیدا کنند. در واقع نشان دادن دندانهای گذشته در زیبایی و جذابیت خانمها اثرگذار هست. یکی از از گزینههایی که در در میان اشخاص برنا جهت کلفت سازی لبها فراوان گزینه توجه قرار دارد سانترال لب میباشد. ممکن است بسیاری از اشخاص به علت این که قرار هست در صورت آنان بخیه ایجاد شود نگران میباشند ولی باید توجه داشت این بخیه ها در مدت زمانه کوتاهی از میان میروند و جای مضاعف کمرنگی از خویش باقی می گذارند.

ایندکسر