به اشخاصی که نیز خواهان جراحی بینی هستند و نیز خواهان جراحی سانترال لب، توصیه می شود که در نخست جراحی زیبایی بینی را انجام داده، آنگاه آن‌گاه از گذشت حدود 1 سال لیفت سانترال لب کنند. در ارتفاع این عمل، درد خفیفی احساس میشود که البته برای بهبود آن نیاز به زمان استراحت نیست. اشخاصی که هنگام خندیدن در گیر چین افقی در میان لبشان و بینی می گردند کاندید مناسبی به جهت جراحی لیفت سانترال لب هستند. جراحی لیفت سانترال لب جز جراحی های زیبایی به حساب می آید که برای زیباتر نشان دادن لب ها در حیث گرفته می شود و هدف کلیدی از انجام آن فردم دهی به لب و اندک نمودن فاصله فی مابین لب و بالا و بینی است. به جهت اطلاع از بها لیفت لب بالا در مشهد بوسیله پزشک معالج حامدی یا طرح هر دسته سوال دارای شماره های پایین در تماس باشید. عضلات پس از گذشت حدود سه تا شش ماه، حرکات عادی خود را از سر میگیرند، براین اساس بهمنظور حفظ نتیجه های این عمل، تزریقات باید بهصورت منظم و هر یک‌سری ماه یکبار، تکرار شوند. نتیجه ها همین فعالیت پس از یک‌سری هفته ظاهرشده و موقتی خواهند بود. چند روز پس از انجام کار جراحی نتیجه ها را می توان همپا اهمیت کبودی و درد مختصری تماشا کرد. یکی از نحوه های حل همین مشکل، کار سانترال لب یا این که جراحی بالا کشیدن لب و یا به عبارتی لیفت لب نام دارد، برای به دست آوردن داده ها بخش اعظم درباره فعالیت سانترال لب وچگ.نگی انجام آن ادامه مطلب را بخوانید. در نهایت اگر همین روش برای شما مناسب کمبود ممکن است پزشک به شما نحوه های بسیار فراوان دیگری را توصیه خواهد بخشید که از آن گزاره می توان به به کارگیری از انواع فیلرها مثل اسید هیالورونیک، تزریق چربی هایی که از خویش شخص گرفته میشوند، استعمال از کلاژن که آن نیز از خویش شخص گرفته می شود و یا این که حتی اکثری از جراحی های دیگر اشاره کرد. همین سموم بر بر روی چینوچروکهای لب بالایی اثر زیاد مهربانی دارا‌هستند چرا که سوزنهای کوچکی که برای تزریق همین باکتری استفاده میشوند، میتوانند نواحی فراوان کوچکی از چین و چروک به دور لب را فارغ از اثر گذاشتن بر بر روی پوست نواحی مجاور، هدف قرار لیفت سانترال لب اهمیت نخ دهند. بسته به حالت ساخت برشها، لیفت عمده بر بر روی نواحی زیر سوراخهای بینی متمرکز میشود. باید در لحاظ داشت که پوشاندن جراحت بر روی مرز قرمز‌رنگ لب مشقت بار بوده و در شرایطی برای پوشاندن آن باید از رژ لب استعمال شود. مثل لیفت گولوینگ لب، ساخت برشها در مرز قرمز‌رنگ لب بایستی اهمیت دقت کل انجام شود. فعالیت لیفت ایتالیایی لب، بهجای ساخت یک برش کامل در تحت بینی، تنها دو برش کوتاه در تحت سوراخهای بینی ساخت میکند.

ایندکسر