علاوه بر کاربرد پر سرعت این سیستم، طرز کم هزینه بوده و ظواهر آن نیز قشنگ بود. استفاده از یک سیستم پس کشیده، علاوه بر اقتصادی بودن و نیاز به زمانه کمتر، اجازهی استعمال از سازه را در زمان تعمیرات میداد. به عامل اندک بودن وزن اضافی همین سیستم، این روش مقاوم سازی اثرگذار و اقتصادی می باشد و دارای پیروزی برای اصلاح تغییر و تحول شکل مازاد و ترک خوردگی در تیرها، دالها، سازههای پارکینگ و اعضای تکیهگاهی مورد استعمال قرار گرفته است. به استدلال قلیل بودن وزن اضافی همین سیستم، همین شیوه موءثر و اقتصادی هست و کلیدی برد برای تصحیح تغییر‌و تحول رخ اضافی و ترک خوردگی در تیرها، دالها، سازههای پارکینگ و اعضای تکیهگاهی مورد به کار گیری قرار گرفته است. از در بین دو جور دیوار برشی بتنی و فولادی، گونه فولادی آن به استدلال بعد ها کاهش و در عاقبت تاثیر کمتر در معماری بنا بخش اعظم آیتم دقت قرار گرفته است. در صورتی که تیرها و ستون های موجود در ساختمان توانایی باربری در سیستم کادر کادر مهاربندی شده را نداشته باشند، دوارهای برشی می توانند به تیتر یک جایگزین به جهت قاب های مهاربندی شده در نظر گرفته شوند. دیوار برشی مقاومت، سختی و شکل پذیری بنا را بشدت افزایش می‌دهد و سبب ساز بهبود خوی لرزهای سازه و کمتر تغییر تحول شکلها و خسارات وارده به دیگر المانهای بتنی بنا میگردد. همه طریق های ذکر شده، جهت مقاوم سازی ساختمان ها بوده تا تلفات و خسارات جانی و مالی ناشی از زمین‌لرزه ها در ساختمان کاهش یابد. یک ارتقاء مدت زمان معمول، حدودا ۲ تا ۳ اینچ به جهت دالها و ۳ تا ۵ اینچ برای تیرها و ستونها است. اهمیت به کارگیری از طریق تبارک نمودن مقطع، ستونها، تیرها، دالها و دیوارها میتوانند تبارک شوند تا سختی و گنجایش باربری آنان ارتقا یابد. یکی از از روشهای مقاوم سازی دیوارها استعمال از شاتکریت بتنی و مسلح نمودن دیوار بتنی یا بنایی میباشد که در مقاوم سازی ساختمان به شکل کلی تاثیر زیادی دارد. به جهت این که بتوانیم به بهترین شکل ممکن مهم همین مشکلات دست و پنجه نرم کنیم می بایست کلیدی کل اعضای تشکیل دهنده یک ساختمان از پاراگراف میلگرد، تیرآهن و … حیاتی این نوع بهسازی، نیروهای خارجی فعال به اعضای بنا اعمال میشوند که با استعمال از کابلها در برابر آن ها مقاومت میشود. رخ ۲ نشاندهندهی استعمال از یک سیستم پس کشیدهی خارجی به جهت مقاوم سازی جراحت وارد شده به بازه زمانی در اثر عبور وسایل نقلیه است. قبل از پیش تنیدگی خارجی، درون کل ترکها چسب تزریق میشود و محلهای صفحه کاغذ شده جهت اطمینان از توزیع یکنواخت نیروها در کل بازه کاربر ترمیم میشوند. درصورتیکه شما هر گونه سوالی در رابطه اهمیت کجا و روش به کار گیری از مقاوم سازی در برابر حریق دارید، می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر