مثل پراید های قبل از مدل یورو 4 و فلش های قدیمی و اتومبیل هایی که سپس از تعمیر از پیستون های نو به کارگیری کرده اند. درصورتیکه خودروی شما 60 هزار km حرکت کرده باشد. آن‌گاه دوست خویش را میبینید و قصد دارید حساس هیجان به او بگویید که خودرویی از کنار شما و اهمیت سرعت پیستون در فوتبال چیست بالایی عبور کرده. در واقع کلیدی وارد شدن حرارت به گاز درون سیلندر، حجم گاز در سیلندر ارتقاء می یابد و دارای بیرون شدن گرما از سیلندر، فشار گاز کمتر یافته و کلیدی اینکار، گاز راحتتر فشرده می شود. نیروی ساخت شده در موتور توسط احتراق داخلی از پیستون به شاتون و سپس به میل لنگ منتقل می شود.این نیرو بوسیله دیسک و برگه به گیر بکس و بوسیله تسمه تایم به میل سوپاپ و در غایت به سوپاپ ها منتقل می شود.البته تسمه تایم وظیفه چرخاندن واتر پمپ را هم دارد.سر میل لنگ و میل سوپاپ و واتر پمپ نیز سه عدد دنده قرار گرفته اند که تسمه تایم روی آنان قرار گرفته و می چرخد.وظیفه تسمه تایم تهیه و تنظیم روزگار ظریف گشوده و بسته شدن سوپاپ ها و انجام 4عمل مهم مکش ، جرم ،انفجار و تخلیه می باشد و همین زمانه بایستی خیلی ظریف باشد.اگر کوچکترین بهم ریختگی در همین زمان واقعه بیفتد ،موتور ماشین بد کار مینماید ،بد آغاز میخورد و در نهایت موتور گاز میخورد ولی بد و کند حرکت میکند.در موتورهای احتراق داخلی به عامل وابسته بودن اجزای داخلی موتور باهم کارایی درست و هماهنگ این قطعات از حیاتی بالایی برخوردار است. اما برای خانواده پراید و تیبا این عدد متساوی 300تا 400 هزار تومان خواهد بود. زمان بده بستان در موتور XU7 یا به عبارتی پژو405 نیز برابر اهمیت همین عدد یعنی 60هزار km است.است. در صورتی که در اکنون حرکت موتور اتومبیل خاموش شد ، اتومبیل را متوقف می کنیم و اهمیت آزمون پایین در آغاز از سالم تسمه تایم با خبر می شویم و آن گاه شروع می زنیم. بهتر می باشد به شکل مرتب تسمه تایم خودرو خویش را بررسی کنید تا از تندرست دندانههای آن اطمینان حاصل پیدا کنید؛ زیرا به مرور دندانهها در گیر خوردگی می شوند و ممکن هست تسمه زودتر از عمر موءثر خود معیوب و غیر قابل استعمال شود. 3. اما در صورتی که خودرو از جای خود حرکت نکرد تایم شما سلامت می باشد و می توانید دنبال نقص‌ دیگری بگردید. از مهمترین قسمت های پیستون ، سطح بالایی آن می باشد ، صورت تراز بالای پیستون بر طریق احتراق ترکیب سوخت و هوا اثر می گذارد و چنانچه تراز بالایی پیستون به لطف طراحی شود اختلاط ترکیب سوخت و هوا بهتر شده و باعث تولید توان بهینه می شود. رینگ روغنی شامل دو نوار نخ نما بر روی سطح مماس است. درهمین وضعیت قسمت پایینی حلقه نیز به جا رینگی چسبیده و از خروج سوخت و هوای فشرده شده از شیار جا رینگی نیز پرهیز می شود. در یک پمپ ، عملکرد معکوس شده و نیرو از میل لنگ به پیستون به مراد فشرده سازی یا بیرون کشیدن مایع در سیلندر منتقل می شود. اهمیت توجه به سرعت بالای کمپرسور (rpm) که به طور معمول امروزه به دست می آیند، از دست دادن نشت گازتنها تاثیر جزئی بر کارایی کمپرسور دارد. در همین مدل پیشرانهها عمل انفجار رخ نمیگیرد، بلکه ادغام سوخت و هوا در اثر دانسیته دوچندان بالا فارغ از جرقهزدن متراکم می شوند و دور اصلی این پیشرانهها بر بر خلاف موتورهای بنزین سوز ۱۰۰۰ بدور در دقیقه محسوب میگردند. بعضی موتورهای Briggs & Stratton از حلقه های روغنی سه تکه ای استعمال می­کنند که حساس دو شیار و یک فنر می­باشد. ۴ حلقه پیستون چیست و چه وظایفی دارد؟ ولی نشانه ها دوران بده بستان تسمه تایم پراید چه چیزی هست؟ به جهت همین تصمیم گرفته ایم در مورد تندر 90 صحبت کنیم و نشانه ها فساد تسمه تایم ال 90 هم در ادامه اشاره کنیم. از مزایای آلومینیوم میتوان به سبکی و ضریب انتقال حرارتی بالا اشاره نمود در در مقابل آلومینیوم مهم معایبی چون ارزش بالا و انبساط فراوان است. 2. چنانچه ماشین در دنده حرکت کرد تسمه تایم پاره شده است و در این وضعیت نباید استارت بزنید، چون سبب کج شدن سوپاپ ها و شکستن پیستون ها می شود. 2. در موردها شدید زخم به سر سیلندر و پیستون ها وارد شده و در اثر حرارت بالا و فشار منجر به ترک شدن پیستون هم میشود. یکی از از عوارض درست کار نکردن آغاز خودرو میتواند به نیز خوردن زمانبندی گشوده و بسته شدن روزنه سوپاپها باشد که همین دستور عاقبت وجود یک تسمه تایم اساسی خلل در موتور است. در بیشتر موتور های مالامال توان از پیستون های آهنگری شده استفاده می شود.پیستون های آهنگری شده در مقایسه دارای پیستون های ریخته گری متراکم تر و محکم ترند و در دمای تحت تری عمل می نمایند چون گرما را بهتر انتقال می دهند. ترازو سوراخ عمودی پیستون،نشان دهنده مقدار ارتجاعی بودن آن است.حالت ارتجاعی بیش از اندازه پیستون سبب ساز لرزش و تکان دوچندان پیستون در سیلندر می شود و نیز آن را از موقعیت اساسی خویش خارج می کند.در چنین حالتی نشتی گاز از کناره های پیستون،افزایش یافته روغن سوزی موتور دوچندان خیس می شود. L نشان دهنده گژن پین دارای قطر کوچک، M بیانگر گژن پین اهمیت قطر میانگین و H معرف گژن پین با قطر بزرگ است. قطعه استوانه شکلی هست که در درون سیلندر کلیدی اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه اهمیت موتور میباشد و روزگار های موتور را به وجود می آورد.ضمنا نیرو های تراکمی و انبساطی ناشی از احتراق را تحمل می پیستون هیدرولیک کند. اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه پیستون پیکان لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر