بایستی در حیث داشت که آموخته های آدمی چنانچه تر و تمیز مرور نشوند، فراموش خواهند شد. اگر کودک حوزه صحت از احساس شعف و خوشبختی نداشته باشد، در مدت زمان بزرگسالی هم هیچگاه آن را به مهربانی حس نخواهد کرد. از اینرو هنر و ادبیات را می توان عنصری میانجی دانست که به طفل در پروسه هویتیابی به خوبیکمک میکند. کودکان ممکن هست فقط به عامل قرار گرفتن در معرض دیتاها سوالهایی در ارتباط اهمیت موضوعهای کلیدی در سنین پایینتر داشته باشند. براین اساس تذکر روز کودک بهانه مناسبی هست تا همگان اساسی دوری از افراط و تفریط در برنامه ریزی برای شادی، مهارت آموزی و آموزش کودکان، برای رویش و بزرگ هرچه اکثر آن ها کارایی نماییم چرا که آتی براق جمهوری اسلامی ایران در گرو شکوفایی استعداد نسل آتی کشورمان خواهد بود. امام حسین (ع) به آن‌ها میفرمود: «صَبراً بنی الکِرام! دلیل این مورد قضیه این هست که ما هم می بایست به آن‌ها گوش دهیم. در صورتی که هنگام حرف کردن اساسی کودکان دوست داریم که تنها آن ها به ما گوش دهند، حیاتی نقص‌ مواجه میشویم. در دنیای امروز کودکان نسبت به پیشین دسترسی بیشتری به دیتاها دارا‌هستند اما توانمند نمی باشند به شکل تام آن‌ها را شعور کنند. از ابلاغ جزییاتی که متناسب اهمیت سن آنها نیست اجتناب کنید. تدریس دادن به کودکان با مثال روشن بسیار موثرتر از گفتن باید و نباید به آن ها است. علاوه بر همین تشویق کودکان به اشتراک افکارشان و گوش دادن عامدانه به آنها منجر تقویت عزت نفس، اعتماد و فهم و شعور آنان میشود. به جهت کسانی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در مورد چگونگی استفاده از نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازهای آنان ، شما احتمالا می توانید با ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر