واهمه از فقط خارج رفتن و صرفا قرار گرفتن در یک وضعیت مختص یکی از از جنبههای نقص‌ آگورافوبیا است. این فوبیا اکثر اوقات به اجتناب از بعضا از رفتارها باعث میشود که در آن شخص از قرار گرفتن در مکانها و یا این که موقعیتهای که سبب واهمه او می‌گردد غربت میکند. قرار گرفتن در این موقعیتها در عمده مواقع یک پاسخ اضطرابی تولید می‌کند که در علیه خطری که قرار گرفتن در آن حالت ایجاد می‌نماید تماما غیرمنطقی لاویگل قطره است. دارای ربط اهمیت سندرم پیش از قاعدگی که از بیست و یکمین روز چرخه قاعدگی آغاز می‌شود دارای ربط است. به عنوان مثال شخص ممکن می باشد از اینکه در اختیار گرفتن ادرار خود را در انظار عمومی از دست دهد و یا بیهوش شود بترسد و به این استدلال از قرار گرفتن در همین موقعیتها جلوگیری کند. هنگامی که فرد به طور اجباری در این موقعیتها قرار میگیرد، ممکن است تهاجم ها وحشت به او دست دهد. به کارگیری مداوم از قطره لاویگل 2 ساعت قبل از خواب به مدت 40 روز میتواند برنامه خواب شما را تنظیم نماید و به عامل این که به طور کامل گیاهی و فارغ از مواد افزودنی است، مثل داروی های شیمیایی ضد افسردگی هیچ گونه احساس وابستگی در شما تولید نخواهد کرد. شدید ⓵•⇦بادام درختی روزی چهارده عدد ⓶•⇦دمکرده اسطوخودوس وسنبل الطیب شبی یک لیوان دارای عسل (یا ۱۹ قطره لاویگل به یار آب و عسل خورده شود). قطره لاویگل چیست؟ قطره لاویگل قطره ای تماما گیاهی است که از ادغام عصاره گیاه اسطوخودوس و سنبل الطیب طبق با… روزی 19 قطره صبح ناشتا و یا این که قبل از خواب میل فرمائید. روزی یک الی دو توشه و هر بار 10 الی 20 قطره میل شود. ۲- به جهت این که مغزشان را قادر نمایند روزی ۱۴ عدد بادام درختی را دانه دانه نظیر آدامس بجوند (۴۰ تا ۱۲۰ روز). از اینکه تا آخر حیاتی مهارتو یار خواهید بود سپاس گذاریم. اسطوخودوس دارای اثرات آرامبخش و خواب آور است به این ادله سیستم عصبی را نماید میکند.در سرانجام مصرف همین کالا به همراه داروی بیحسی یا بیهوشی ممکن می باشد اثرات همین دارو ها را ارتقاء دهد. به تیتر نمونه شخص مبتلا به این فوبیا ممکن است از رانندگی کردن، رفتن به خرید کردن در مجتمعها، قرار گرفتن در محیطهای نامرتب و مسافرت دوری کند. به عنوان نمونه رفتارهای اجتنابی و هراس از جمعیت می تواند مسافرت شغلی و یا این که دیدار دارای خانواده و دوستان را برای فرد دچار به همین مدل فوبیا طاقت فرسا کند.

ایندکسر