در محصولات کشاورزی از اسید فرمیک به عنوان سموم جهت دفع آفات مورد به کار گیری قرار می گیرد.در درحال حاضر حاضر در برخی از کشورها از این ماده شیمیایی جهت جلوگیری از یخ زدن جاده ها ( جایگزین فراوان مطلوب نمک های سنتی) استعمال می کنند. اما در بعضی از محصولات غذایی از این ماده با غلظت های مناسب، به عنوان یک ماده حافظ عمل می کند. این ماده در هیدروکربن ها در فاز گازی اساسی لینک و پیوند هیدروژنی به نیز وصل شده اند.مشخصات اسید فرمیک BASF چطور است؟ تا حدود زیاد یه خرده نیز در هیدروکربن ها ترکیب می شود. از اسید فرمیک به جهت سوراخ نمودن کلاژن فیبرهای مخفی به کارگیری می شود و و برای برنزه کردن مواد شیمیایی و به جهت برنزه کردن آیتم به کار گیری قرار می گیرد. پیشنهاد می شود در این مدل صنعت های که حجم اسید مصرفی دوچندان است، کارگران حتماً از دستکش و ماسک به کار گیری کنند. این تیم متیل یک مجموعه اهدای الکترون می باشد که می تواند بار منفی شالوده مزدوج را بی ثبات نماید ، به این دلیل اسید استیک اسید کمتری نسبت به اسید فرمیک دارد. اسید فرمیک به سادگی در تن متابولیزه و در سرانجام دفع می شود حساس اینحال، بعضی مستندات حاکی از اثرات منفی و مزمن مصرف اسید فرمیک هستند. همین بیماری، زنبورهای بسیاری را در سراسر دنیا از میان می برد. آیتم استعمال دیگر همین اسید در ایجاد و ساختار حشره کش اسید فرمیک کنه واروا هاست. فرمیک بیشتر به عنوان حفظ کننده (جلوگیری از فاسد شدن) و آنتی باکتریال در غذای دام استفاده میشود. در سده 15 دانشمندان و شیمیدانان می دانستند که از تجمع شدن مورچه ها، بخارهای اسیدی ساخت می شود. نمک یا این که استر اسید فرمیک یک فرمات یا متانوات نامیده می شود. اهمیت ترین خطر اسید فرمیک، هنگام مجاورت شرایط مایع یا این که بخار همین اسید اهمیت پوست و دیده می باشد. همین ماده بی رنگ و کلیدی بوی تیز می باشد.

ایندکسر