برای برگرداندن پیستون به شرایط اول از یک فنر به کار گیری می شود. پس سریعا کلید (سوئیچ) وصل شده ،کمپرسور خاموش می شود تا از زخم وصال به آن جلوگیری شود. سوئیچ ممکن است به گونهای طراحی و تهیه و تنظیم شود که در اثر ارتقاء فشار یا این که در اثر برقراری مایع مهم آن فعال شده و اقدام به ارسال سیگنال کند. شیوه تهیه همین دستگاه ها زیاد بی آلایش است و توسط پیچ تعبیه شده بالای بدنه ،تنظیم می شود. پرشیر سوئیچ ها نوعی سوئیچ هستند و در وقتی که فشار محل ورود به مقدار گزینش شده برسد ، کنتاکت الکتریکی را فعال کرده و با ارسال سیگنال الکتریکی سوئیچ را جدا می کند . یک پرشرسوئیچ یا سوئیچ فشارحداکثر،دستگاهی می باشد که طی یک مکانیسم ساده، وقتی که در مسیر ورودی آن به فشار آیتم نظر می رود،یک کنتاکت الکترونیکی را فعال می نماید و همین کنتاکت به رخ یک سیگنال الکترونیکی به محل گزینه نظر فرمان می دهد. “دوال پرشر” نیز دستگاهی میباشد که قادر است نیز فشار بالا و هم فشار پائین دستگاه را در اختیار گرفتن نماید. اعتنا : همواره سعی نمایید همین قطعات را طوری نصب کنید که رطوبت وارد آن ها نشود. لذا پیشنهاد می نماییم برای یونیت فضای مسقف بسازید تا از ورود رطوبت به داخل آن ها جلوگیری شود. پرشر سوئیچ در شرایطی آیتم به کار گیری قرار می‌گیرد که نیاز است بعداز اینکه فشار سیستم به حد معینی رسید،با یک سوئیچ، حرکت دیگری نظیر تغییر و تحول شتاب یا جهت جریان روغن که توسط شیرهای دیگری انجام می شود ،رخ دهد. سوئیچ فشار، ارتقا یا این که افت فشار و دستیابی به مقدار فشاری که توسط کاربر مشخص و معلوم شده میباشد را تشخیص میدهد. به همین جهت هنگم کارگزاشتن اویل پرشر، یک مسیر از فشار زیر (LOW) کمپرسور برای اویل پرشر نصب می شود.اویل پرشر در هر لحظه فشار روغن را کلیدی فشار LOW مقایسه کرده و درصورتیکه همین فشار بالا خیس و یا ذیل خیس از حد تعیین شده باشد به مدیریت برق هشدار داده و برق سیستم را انقطاع می کند. فشار روغن سیستم برودتی همواره تابعی از فشار پایین کمپرسور است. یک عدد از گونه های پرشر سوئیچ ها اویل پرشر سوئیچ است. در برخی پرشرسوئیچ ها یک فنر به جهت تهیه میزان آلرژی سوئیچ وجود داراست و تا حدی می قدرت توجه پرشرسوئیچ را حیاتی آن تهیه نمود. به طور کلی دو دسته پرشر سوئیچ وجود دارد: الکترومکانیکی و موقعیت پرشر سوئیچ هوا چیست جامد (Solid State). به بیانی خوب تر پرشر سوئیچ پمپ آب وسیله ای است، که روزگار روشن و خاموش شدن پمپ آب را بر مبنا میزان فشار این وسیله تهیه و در دست گرفتن می کند. کنترل فشار های دانفوس از سری KP بوده و برای سیستم های تهویه مطبوع مورد به کار گیری قرار میگیرند و دستگاههای تبریدی را در در مقابل فشار بالا و یا زیر نگهداری میکنند. چنانچه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه پرشر سوئیچ قیمت لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

ایندکسر