به نقل از وبسایت تهویه نظری مقالهای در گزینه پلنیوم باکس (کانال باکس) منتشر شد که اشکال و مزایا جعبه توزیع هوا را اعلام کرده میباشد و قسمتی از آن را در ادامه میخوانیم. بیشترین کاربرد و به کارگیری از حرفه باکس فیلتر را می اقتدار در راستا کمتر صدا، تعبیه تعدادی ورودی یا خروجی هوا یا تمیز کننده هوا در نظر گرفت که اساسی به کارگیری از باکس رشته و نصب فیلترهای آیتم نیاز متناسب حساس گونه کاربری در مسیر هوای ورودی سبب ساز پرهیز از آلودگی گوشه و کنار و مانع از ناچیز شدن قدمت اثر گذار حرفه می شود. گوشه و کنار بیرونی دریچه اسلوت بصورت یک کادر خطی و طویل ،طراحی و ساخته می شود و شیارهای داخلی روزنه اسلوت هم معین کننده ی تعدادِ واحد دریچه اسلوت می باشد، یعنی اگرمیان دو قاب روزنه اسلوت یک تیغه ی تقسیم کننده ی هوا تعبیه گردد که روزنه را به دو شیار ورود هوا تقسیم کند به آن دریچه، روزنه دو اسلوت گفته می شود.به همین ترتیب در حالتی‌که دو تیغه در در میان دریچه اسلوت تعبیه گردد روزنه سه اسلوت حاصل میشود. محیط بیرونی دریچه اسلوت بصورت یک فریم خطی و طویل ،طراحی و ساخته می شود و شیارهای داخلی روزنه اسلوت هم مشخص و معلوم و معین کننده ی تعدادِ واحد دریچه اسلوت می باشد، به این معنی که اگرمیان دو کادر دریچه اسلوت یک تیغه ی تقسیم کننده ی هوا تعبیه گردد که روزنه را به دو شیار ورود هوا تقسیم کند به آن دریچه، دریچه دو اسلوت گفته می شود.به این ترتیب درصورتیکه دو تیغه در دربین روزنه اسلوت تعبیه گردد روزنه سه اسلوت حاصل میشود. در مکان هایی که روزنه خطی و اسلوت به صورت دکوراتیو در ارتفاع بالا فعالیت می شوند و از آنجا که قابلیت و امکان و قابلیت و امکان هوادهی یکنواخت در طول بالای روزنه وجود ندارد، به کارگیری از پلنیوم باکس به مراد ایجاد اختلاط به اندازه هوا و توزیع یکسان هوا در طول ، امری واجب و دارای است. معماران ساختمانی برای از بین بردن همین خلل از پلنیوم باکس یا این که جعبه توزیع هوا که وظیفه پخش یکنواخت و مطلوب در انتهای کانال هوارسانی را برعهده دارد، استعمال خواهند کرد. به جهت انتقال هوا به روزنه هایی حساس طول بلند از پلنیوم باکس به کارگیری می شود . پلنیوم باکس ها به طور معمول در ارتفاع بالا، حیاتی محل ورود های گرد به فواصل حداکثر 1/2 متر پشت دریچه های خطی کارگزاری می شوند. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد بررسی پلنیوم باکس بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید. از آنجا که روزنه های خطی و اسلوت بصورت دکوراتیو و در طول های بالا کار می شوند و امکان هوادهی یکنواخت در طول بالای روزنه وجود ندارد به کارگیری از پلنیوم باکس به منظور ساخت اختلاط به اندازه هوا و توزیع یکسان هوا در طول ، امری اضطراری و ضروریست . درصورتیکه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد پلنیوم باکس چیست لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

ایندکسر