معمولا پیستون ها از طرز پاشش روغن به وسیله یك جت روغن و یا پاشش از روش عکس العمل ته شاتون مهم تراز روغن خنك كاري مي شوند. حلقه های فشاری معمولا از چدن جامد ساخته می شوند و فشار خارجی را به دیواره سیلندر وارد می کنند. رینگ در دست گرفتن روغن معمولا از دو حلقه تراش میل کروم نازک ساخته می شود که مسافت ای بین آنها قرار دیتا شده می باشد تا روغن خارج شود. در حالی که ما می خواهیم یک مهر و موم مقاوم در برابر گاز داشته باشیم ، ما همینطور نیاز داریم که پیستون به آرامی در طول سیلندر مهم دست کم اصطکاک حرکت نماید ، بدین ترتیب پیستون به کمی مسافت نیاز دارد. این حذف وزن را به حداقل می رساند و سطح تماس در بین پیستون و دیواره سیلندر را کمتر می دهد ، براین اساس اصطکاک کمتر می یابد. همین عبور گاز از پیستون و درون میل لنگ به تیتر دمنده شناخته می شود و به جهت نگهداری فشرده سازی بایستی به دست‌کم برسد. همین امر منجر می شود، پیستون بیش از حد حرکت کند و سبب ساز ضربه زدن به دیواره سیلندر شده و ایجاد سر و صدا نماید که به تیتر ضربه پیستون شناخته می شود. گیر نمودن تمام عیار پیستون در داخل سیلندر بیشتر به این علت واقعه می افتد که سرعت انبساط پیستون سریع خیس از انبساط سیلندر می باشد و همین امر منجر می شود که لقی فی مابین پیستون و سیلندر کاهش پیدا نماید . پیستون های بزرگتر و فشار گاز عمده توان بیشتری را تأمین می کند. میله اتصال نیروی پیستون را به میل لنگ منتقل می کند و به طور مداوم زیر کشش ، فشار و خم شدن قرار می گیرد. درصورتیکه بخواهیم به زبان ساده بگوییم که پیستون دقیقا چه کاری انجام می دهد، باید بگوییم که پیستون انرژی حاصل از احتراق سوخت در موتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می کند و در نهایت همین حرکت، به چرخها و به رخ حرکت چرخشی منتقل میشود. پیستون استوانه توخالی سربسته ای است که نیروی احتراق را به وسیله شاتون به میل لنگ منتقل می نماید و اکثر وقت ها از متاع چدن و به دو نحوه ریخته گری و آهنگری ساخته می شود و یکی از قطعات متحرک و دارای موتور است که در درون سیلندر به طور متناوب حرکت رفت و برگشتی انجام داده تا چهار سطح حساس چرخه به این معنی که مکش ، تراکم ، احتراق – انبساط و تخلیه ( خروج دو ) صورت می گیرد، پیستون از چهار قسمت دارای تشکیل شده است: 1.تاج پیستون 2.حامل رینگ ها 3.دامن پیستون 4.جایگاه پین . اما در زمانه ایجاد پیستونها غالبا کوشش میشود این قطعات را یه خرده بیضی شکل بسازند. همین آسیب موجب خردشدن قطعات ریز دربین پیستون و سرسیلندر میشود و حتی قابلیت و امکان دارااست که همین آسیب سبب شکسته شدن رینگ هم بشود و مشکلات متعددی را نیز ایجاد کند و همین موقعیت حیاتی گوش دادن به صدای موتور به راحتی قابل تشخیص است. شیار در اختیار گرفتن روغن اصلی رخنه هایی می باشد که می تواند روغن مازاد را به راحتی به درون میل لنگ تخلیه کند. در بخش اعظمی از میله های اتصال یک شکاف از انتهای بزرگ ، از شیوه شفت ، تا شکاف خروجی در امتداد ارتفاع آن ها ایجاد می شود. پیستون و شاتون در درون هر بوش یك پیستون حركت مي كند كه از طرز گژن پین و شاتون به میل لنگ متصل مي شود. در شکل انقطاع شدن این خنك كاري پیستون بر اثر حرارت حاصل از احتراق منبسط شده و دارای سطح داخلي بوش تماس پیدا مي بوش پیستون تبریز كند. کاهش تراز تماس پیستون و دیواره بوش یا سیلندر و در نتیجه کاهش اصطکاک و فرسایش این دو. همین سنجاق مچ تمام نیروی احتراق را حمل می کند. خدمت منظم سیستم خنککاری خودرو که شامل فن، رادیاتور، واتر پمپ و ترموستات می‌شود می تواند از بالا رفتن دمای پیستون و مشکلات در پی آن پیشگیری کند. به گزارش اتوکار، پیشرانه پیستون متقابل (OPE) این شرکت، می تواند در دنیای مدرن کنونی اتومبیل حرفی برای گفتن داشته باشد.پیشرانه پیستون متقابل بهجای یک میللنگ منفرد که به وسیله پیستونهای رفت و برگشتی در سیلندرهای خود گردانده میشود، دارای دو میللنگ است که توسط چرخدنده به یکدیگر متصل شده و دو پیستون در هر سیلندر روبهروی یکدیگر هستند. پیستون در سر بازش که مرحله پایینی آن است به شاتون و میللنگ متصل است. پیستون به وسیله یک لوله توخالی کوتاه به نام پین مچ یا سنجاق چسب به میله متصل می شود. L نشان دهنده گژن پین مهم قطر کوچک، M بیانگر گژن پین حساس قطر متوسط و H معرف گژن پین حیاتی قطر پهناور است. 64 سیلندر موجود در این تانک قطر به شدت بزرگی داراست . همین طرح هنوز در موتورهای کامیون و تجاری بزرگ گزینه به کار گیری قرار می گیرد ، ولی مدتهاست که در خودروها و موتورسیکلت ها اهمیت طرح سبک تری که به پیستون دمپایی معروف هست جایگزین شده است. سطوح جانبی پیستون به دامن پیستون مشهور است. به عامل همین نیروهای جانبی ، پیستون نیاز به سطح ها صاف داراست تا به دیواره سیلندر رسد و پیستون را عمودی نگه دارد. پیستون های آلومینیومی به استدلال ضریب انبساط بالا به شکلهای گوناگون طراحی میشوند. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها زیاد اکثر در گزینه بوش و پیستون تبریز لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.

ایندکسر