چگونه 100٪ انرژی پاک می تواند شهرهای ما را تأمین کند


ما این مدل کوچک را ساختیم تا نشان دهیم اگر بخواهیم به 100٪ انرژی پاک برویم چه شکلی است. این آسان نبود ، اما در دنیای واقعی حتی ممکن است دشوارتر باشد. شانون اوزاکا گزارشگر ستاد در مورد معنای واقعی آن وقتی که شهرها می گویند “100 درصد تجدید پذیر می شوند” نوشت.
منبع: nama-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*