در گزینش یک مدل زغال فعال شده, به جهت بهبود بخشیدن به فرایندها, کربن فعال خوراکی نیاز به شناخت دقیق خصوصیت های فیزیکی و جذبی مواد داریم. نوع های متمایز از زغال های فعال شده مهم خصوصیت های مشخص وجود دارند که مختصات هر یک از آنها بستگی به مواد اول و فوت و فن به کا ر رفته در تولید آن ها بستگی دارد. سازه به درجه سختی, هر یک از آنها کاربردهای متمایز دارند. علاوه براین، سایر فاکتورها از قبیل عدد متیلن بلو، رتبه کلرزدایی، عدد تانین، عدد ملاس، عدد ساییدگی یا این که سختی، میزان خاکستر مقدار رطوبت و PH و همچنین عمل تتراکلریدی کربن و حجمی ظاهری آن هم به شدت بر کیفیت زغال اکتیو تاثیرگذار است. درنهایت 20 تا 30 % از وزن مواد نخستین باقی می‌ماند که اکثر از کربن و میزان کمی از خاکستر تشکیل شده است. که mesopore ها به جهت جا به جایی و Micropore ها به جهت جذب مواد هستند. فرم متخلخل فراوان جاذب کربن که برای از بین بردن رنگ یا ناخالصی مایعات و گازها در تجزیه و استخراج ترکیبات شیمیایی و بازیابی حلال ها به کارگیری می شود. همین روش بیشتر برای موادهای اولیه ای چون چوب نیم سوخته, زغال سنگ و پوست نارگیل که زغالی شده اند به کار می رود. از کربن فعال به جهت تصفیه مایعات و گازها در کاربردهای مختلف از گزاره تصفیه آب آشامیدنی شهری، فرآوری مواد غذایی و نوشیدنی، حذف بو، در دست گرفتن آلودگی صنعتی استفاده می شود. همچنین اضطراری به ذکر هست که این دسته کربن اکتیو خیر فقط در تصفیه آب به عمل می رود، بلکه در تصفیه هوا، صنعت های غذایی و کارخانجات ایجاد مواد آرایشی و بهداشتی و داروسازی نیز به عارضه ها متفاوت از آن استعمال میشود. زغال فعال شده مواد اورگانیک را از گوشه و کنار اطرافش جذب می کند , که کار انتقال آلاینده از فاز مایع ( آب) به فاز جامد ( کربن) رخ می گیرد.نیروی گیرایی ای سبب تشکیل یک لینک و پیوند فی مابین آلاینده و کربن و چسبیدن آن ها به نیز می شود. در منتخب که جذب می شود , گزیده از زغال فعال شده را اکسید میکند, و 3O به O2 تبدیل می شود و ازن در ساختار کربن اندوخته و گردآوری نمی شود. همین ماده موجب جلوگیری از پوسیدگی دندان، بیماری های لثه و تنفس بد بو می شود. دارای این حال فیلترهای کربنی به طور کلی در از در بین بردن ترکیبات معدنی یا این که آلاینده های دیگر مانند میکروب، سدیم، نیترات، فلوراید، سرب، فلزات سنگین و سختی اثرگذار نمیباشند .

ایندکسر